Про кафедру

Кафедра мультимедійних технологій і медіадизайну Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка започаткована 7 квітня 2009 року,  є профільною з викладання мультимедійних технологій і медіадизайну, наукових досліджень візуальних комунікацій, кросмедійної журналістики, цифрових медіа. Кафедра забезпечує  фахове навчання медіадизайну й застосування мультимедійних технологій в професійній діяльності майбутнім журналістам, видавцям, рекламістам, фахівцям кіно-, фото- та телемистецтва, медіапродюсингу. Якісна фахова освіта журналіста, обізнаного у мультимедійних технологіях і медіадизайні — це важливий складник ефективної професіограми майбутнього успішного, фахово затребуваного випускника-медійника Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Медіадизайн в сучасному медіапросторі —  принципово нова система комунікації, проектування сучасного медіапродукту із застосуванням найновіших мультимедійних технологій та методів суспільної взаємодії. В сферу медіадизайну потрапляють як традиційні концепції дизайну, так і веб-дизайн, теледизайн, дизайн електронних та друкованих медіа, соціальних мереж, відеомонтаж, аудіомонтаж, мобільні технології, іміджева реклама. Головна умова існування медіадизайну - інтерактивність продуктів  і високий ступінь комунікації зі споживачем інформації. Засвоєння теорій та принципів медіадизайну враховує як розробку концепцій, врахування психології сприйняття медійного продукту, законів дизайну, так і створення  інтерактивного середовища, іміджевого ефекту, підтримка та просування конкретного виду медіа.

Викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін, пов’язаних із розвитком інтернет-технологій та програм для роботи з мультимедійним і графічним контентом, цифровими медіа. Вивчення комплексу дисциплін із мультимедійних технологій та медіадизайну студентами створює професійний базис для ефективного вивчення фахових дисциплін спеціальності, отримання професійних компетентностей, надаючи студентам необхідні навички роботи у сучасних редакціях, оснащених новітнім устаткуванням, програмними засобами; сприяє оволодінню мультимедійними технологіями, техніками ефективної візуалізації, подачі та донесення інформації до цільової аудиторії, навичками роботи з медіа на різних платформах, розуміння взаємодії аудіо, відео, вербального та візуального контенту, кросмедійнійності медіа. 

Практичний досвід студентів відображають студентські проекти: інтерактивні видання, власні блоги, інтернет-ресурси, брендбуки, медіапроекти. Частими гостями, запрошеними на заняття, є випускові редактори та журналісти провідних мас-медій. 

Науковий потенціал кафедри, як провідної кафедри в Україні у цьому напрямку, сприятиме магістрам та аспірантам бути на вістрі досліджень і наукових розвідок у галузі мультимедійних технологій і медіадизайну, згуртувати наукову спільноту журналістів-практиків, зацікавлених у підготовці фахівця, який володіє сучасними журналістськими інструментрами і технологіями у широкому розумінні. Цьому сприяють наукові, навчально-методичні розробки, посібники, мультимедійні презентації та інтерактивні курси, опубліковані та розміщені на сайті кафедри. 

Кафедра є випусковою для  підготовки магістрів за спеціальністю  061 Журналістика, спеціалізація "Цифрові медіа".