Зелінська Анастасія Андріївна

асистент кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, магістр видавничої справи і редагування.
Працює над кандидатською дисертацією. Аспірантка Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка.

Практичний досвід у сфері медіатехнологій та медіадизайну: працювала в дизайн-студії («Де Зайці»); контент-менеджером кількох веб-ресурсів (інтернет-проект «Шевченківські лауреати», сайт організації «Фонд майбутнього України», портал «КупиСкидку»); модератором вікі-порталу (проект ReforMedia); менеджером по роботі з новітніми медіа («Фонд майбутнього України», портал про українську музику «Музмапа»). Також має досвід роботи журналістом, редактором фахових журналів «Капстроительство», «Бетон&Асфальт», головним редактором студентської газети «Ять».

 

 


 

Викладає дисципліни:

 • Дизайн у рекламі та PR,
 • Основи реклами та PR,
 • Фотожурналістика,
 • Газетно-журнальні видання,
 • Іміджологія,
 • Жанри інтернет-медій

Основні наукові публікації

 1. Зелінська А.А. Дитячий пізнавально-розважальний журнал «Куля»: основні характеристики, особливості та розвиток видання [Текст] // Тенденції розвитку медійного контенту: сьогодення і майбуття: матеріали міжнар. студ. наук.-практич. конференції. – К. : Інститут журналістики, 2011. – С. 106-108.
 2. Зелінська А.А. Фахова студентська газета «Ять»: від концепції до контенту [Текст] // Молодіжна проблематика медійного контенту України і світу: матеріали міжнар. студ. наук.-практич. конференції. – К. : Інститут журналістики, 2012. – С. 30-34.
 3. Зелінська А.А. Потенціал форсайтингу у видавничій діяльності [Текст] // Шевченківська весна — 2015 : соціальні комунікації : матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. — К. : Логос, 2015. — С.25-27.
 4. Зелінська А.А. Форсайтинг у видавничому ландшафті України [Текст] / А. А. Зелінська // Молодий вчений. — 2015. — №8. – С. 164-167.
 5. Зелінська А. А. Семантичні межі поняття «книга нон-фікшн» [Текст] / А. А. Зелінська // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / голов. ред. В. В. Різун; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. — К., 2015. — Вип. 18. — С. 62-73.
 6. Зелінська А. А. Проблемний аналіз українських книг біографістики [Текст] // Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати – 2016: матеріали міжнар. наук.-практич. конференції (Братислава, 15-18 березня 2016 року). – К.: ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2016. – С. 102-103.
 7. Зелінська А. А. Зарубіжні практики видавничо-редакційної підготовки книг нон-фікшн [Текст] // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 8-9 квітня 2016 року). — У 2-х частинах. — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. — Ч. ІІ. — С. 115-117.
 8. Зелінська А. А. Біографічні видання як трендовий сегмент укрїнської книги нон-фікшн [Текст] // Перспективи розвитку сучасної науки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 6-7 травня 2016 року). — У 2-х частинах. — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. — Ч. ІІ. — С. 106-108.

Більше публікацій на Google Scholar та Academia.edu