Вербовий Руслан Миколайович

кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну

Закінчив Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова і література. Спеціалізація: Редагування освітніх видань». Працював асистентом на кафедрі журналістики та видавничої справи БДПУ.

Навчався в аспірантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування (науковий керівник – Шевченко Вікторія Едуардівна).

У березні 2013 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Композиційно-графічна модель українського молодіжного журналу». У липні 2013 року присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій зі спеціальності теорія та історія видавничої справи та редагування.

Упродовж 2013–2016 років – ІТ-менеджер проекту TEMPUS IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами та організаціями» в Бердянському державному педагогічному університеті.

У 2013 році нагороджений почесною грамотою ректора БДПУ. У травні 2014 року з нагоди Дня науки нагороджений почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнення високих результатів у роботі та з нагоди Дня науки. У квітні 2016 року оголошено подяку директора Інституту за підготовку учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Журналістика» та «Реклама та зв’язки з громадськістю».

Наукові інтереси: медіадизайн, новітні медіа, сучасні комунікаційні технології.

Викладає дисципліни:

  • Мультимедійний контент
  • Seo-копірайтинг
  • Майстер-клас з дизайну реклами
  • Графічна інтерпретація інформації
  • Продюсування онлайнових проектів
  • Організація роботи віртуальної редакції

Основні наукові публікації

1. Вербовий Р. М. Особливості використання принципів композиційно-графічного моделювання журнального видання / Руслан Миколайович Вербовий // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – Т. 41. – С. 199–202.

2. Вербовий Р. М. Електронні видання для молоді в Україні: тенденції, специфіка, тематика / Руслан Миколайович Вербовий// Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації: науково-виробничий журнал / за ред. О. В. Богуславського; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – № 4. – 29–34.

3. Вербовий Р. М. Обкладинка журналу як складна система організації елементів оформлення та візуального концепту видання / Руслан Миколайович Вербовий// Інтернет-мережа і сучасна журналістика як єдиний комунікаційний простір [Електронний ресурс] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2011 р.) − Режим доступу: http://newmedia.univ.kiev.ua/materialy/2011/ 337-2011-05-27.

4.Вербовий Р. М. До питання дослідження елементів композиційно-графічного комплексу сучасного українського молодіжного журналу / Руслан Миколайович Вербовий// Наукові записки / Українська академія друкарства. − 2012. − № 1 (38). − С. 47−56.

5.Вербовий Р. М. Композиційно-графічна модель як інструмент проектування складних видань / Руслан Миколайович Вербовий// Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 5 квітня 2012 р.) [наук. ред В. Різун; упоряд. Т. Скотнікова]. − К. : Інститут журналістики, 2012. − С. 291−294.

6.Вербовий Р. М. Оформлення українського молодіжного журналу: традиції, тренди, проблеми / Руслан Миколайович Вербовий// Молодіжна проблематика медійного контенту України і світу : матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції (Київ, 23 листопада 2012 р.). − К. : Інститут журналістики, 2012. − С. 63−66.

7. Вербовий Р. М. Міфологічне та ритуальне начало в нарнійських хроніках: апологетика системи образів та артефактів / Руслан Миколайович Вербовий // «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнародної наукової конференції (25–26 вересня 2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С. С. Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – С. 42–44.

8. Вербовий Р. М. Болгарська наука про журналістику через призму радянського комунізму (на прикладі праць ДімітраГергієва) / Руслан Миколайович Вербовий// Матеріали ІV Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22-23 травня 2015 р.): [збірник тез] / [ред. Колінько О. П., Корнієнко С. І., Сєнічева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б.]. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – С. 169–171.

9. Вербовий Р. М. Візуальні засоби номінації в системі мовної комунікації / Руслан Миколайович Вербовий// Медіакартина світу : формування особистості під впливом медіа : міжрегіональна студентська конференція, 14–15 травня 2015 р. : тези доповідей. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 90–92.

10. Вербовий Р. М. Гіперлокальні медіа як різновид ЗМІ: визначення поняття, функції, видова характеристика / Р. М. Вербовий // Держава та регіони : Серія : Гуманітарні науки. – 2015. – № 2 (41). – С. 73–78.