Іщук Наталя Михайлівна

канд. наук із соц. ком., асистент кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну

У 2010 році закінчила Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (денна форма) за напрямом «Журналістика». Отримала диплом магістра.

Захистила кандидатську дисертацію на тему "Демасифікація інформаційно-комунікаційних потоків українських мережевих мас-медій".

Іщук Н. М. має понад 20 наукових публікацій, розділи в монографіях і свідоцтва про участь у державних дослідженнях.

Наукові інтереси: теорія та практика мережевих комунікацій, специфіка демасифікації мас-медій.

Має досвід роботи коректором, редактором, дизайнером-верстальником, сценаристом і сео-копірайтером. Працювала головним редактором юнацького науково-популярного журналу «Юний технік України». 

 

Викладає дисципліни:

  • “Фотожурналістика”;
  • “Макетування і верстка”;
  • “Художньо-технічне редагування”
  • Редакторсько-видавничий фах “Комп’ютерна графіка”;
  • Редакторсько-видавничий фах “Електронні видання”;
  • Основи журналістики: макетування і верстка;
  • Медіаконтент у глобальному вимірі

Автор таких опублікованих наукових досліджень:

1. Іщук Н. М. Підручники та посібники для середньої школи: вимоги і реалії / Н. М. Іщук // Наукові записки Інституту журналістики. — К., 2007. — Т. 27. ― С. 175–182.

2. Іщук Н. М. Особливості рекламування: законодавчий аспект / Н. М. Іщук // Вісник Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола. ― Тернопіль. ― Вип. 1. ― 2007. ― С. 138–141.

3. Іщук Н. М. Бібліографічні модифікації: моделювання наслідків, реалій, перспектив (Рецензія на навчальний посібник Н. М. Вернигори «Загальна і спеціальна бібліографія») / Н. М. Іщук // Наукові записки Інституту журналістики. — К., 2008. — Т. 30. — С. 158–160.

4. Іщук Н. М. Анатолій Чічановський: інформаціолог сучасності // Наукові записки Інституту журналістики — К., 2012. — Т. 46. ― С. 110–113.

5. Іщук Н. М. Демасифікація мережевих ЗМІ: історіографія та джерельна база / Н. М. Іщук // Наукові записки Інституту журналістики. — К., 2012. – Т. 48. ― С. 178–181. 

6. Іщук Н. М. Тенденції інформаційно-комунікаційної системи мережевих ЗМІ / Н. М. Іщук // Наукові записки Інституту журналістики. — К., 2012. – Т. 49. ― С. 190–193.

7. Іщук Н. М. Феномен демасифікації у структурі масової комунікації / Н. М. Іщук // Актуальні питання масової комунікації. — К., 2012. – Вип. 13. — С. 33–35.

8. Іщук Н. М. Немасові явища в масовій комунікації інформаційного інтернет-простору / Н. М. Іщук // Наукові записки Інституту журналістики. — К., 2013. — Т. 50. — С. 154–158.

9. Іщук Н. М. Диверсифікація мережевих ЗМІ в умовах інформаційного суспільства / Н. М. Іщук // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». — К., 2013. — Вип. 76. — С. 125–128.

10. Іщук Н. М. Вернигора Н. М. Біобібліографічна довідка / Н. М. Іщук // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2011. – Т. 44. – С. 3.

11. Ищук Н. М. Стратификация общества как катализатор демассификации социальных коммуникаций / Н. М. Ищук // Мир лингвистики и коммуникации: Электронный научный журнал. – Тверь, 2013. – № 4 (33). – Режим доступа : http://tverlingua.ru.

12. Ищук Н. М. Модели демассифицированной сетевой коммуникации / Н. М. Ищук // Вестник Пятигорского лингвистического университета. – Пятигорск, 2013. – № 4. – С. 153–157.

13. Іщук Н. М. Інтерпретація поняття «глокалізація» у терміносистемі соціальних комунікацій / Н. М. Іщук // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2013. – Т. 51. – С. 195–198. 

14. Іщук Н. М. Демасифікація як соціальна трансформація: прогнози та реалії / Н. М. Іщук // Актуальні питання масової комунікації. – К., 2013. – Вип. 14. – С. 14–19.

15. Іщук Н. М. Споживачі мережевих мас-медій: методика визначення типів / Н. М. Іщук // Українське журналістикознавство. – К., 2013. – Вип. 14. – С. 29-34.

16. Іщук Н. М. Теорії, концепції, моделі демасифікованої мережевої комунікації / Медіатрансформації: рік перший : колективна монографія [за наук. ред. О. Холода]. – К. : КНУКіМ, 2014. – С. 199-232.

17. Іщук Н. М., Крайнікова Т. С. Редагування інтернет-текстів / Новітні медіа та комунікаційні технології (комплекс навчальних програм для спеціальностей «журналістика», «видавнича справа та редагування», «реклама», «зв’язки з громадськістю»). – К., 2012. – С. 145–158.

18. Іщук Н. М. Городенко Л. М. Біобібліографічна довідка / Н. М. Іщук // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2013. – Т. 52. – С. 3.

19. Іщук Н. М. Чічановський А. А. Біобібліографічна довідка / Н. М. Іщук // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2012. – Т. 48. – С. 3.

20. Іщук Н. М. Медіатрансформації: рік перший [колективна монографія]. Покажчик змісту / Н. М. Іщук // Українське журналістикознавство. – К., 2014. – Вип. 15. – С. 43-44.

21. Іщук Н. М. Проблематика та реалії інформаційно-комунікаційних інтеракцій українських мережевих мас-медій та аудиторії в умовах демасифікації / Соціальні комунікації: результати досліджень – 2014 : колективна монографія [за наук. ред. О. Холода]. – К. : КНУКіМ, 2015. – С. 277-308.