Контент інтернет медій

  1. Філоненко Д. Науково-популярні журнали: проблематика і контент (на матеріалі часописів «Наука і техніка», «Очевидное и Невероятное») / Філоненко Д. // Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник / за ред. В. В. Різуна. – К., 2011. – Квіт.-черв. Т. 48. – С. 170-174
  2. Філоненко Д. Науково-популярна періодика в Україні в умовах білінгвізму /  Філоненко Д. // Стиль і текст. К., - 2013. - Вип. 14. - С. 242-249
  3. Філоненко Д. Фотоілюстративні матеріали в науково-популярній періодиці України / Філоненко Д. // Вісник Львівського університету: серія «Жрналістика» / за ред. Б. Потятиника – Львів, 2014. –  Т. 48. – С. 331-336
  4. Філоненко Д.  Географічні видання в системі науково-популярної періодики України / Філоненко Д. // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна. К., 2015. – Т. 58. – С. 53-58