Мультимедійні технології

  1. Становлення новинних порталів як новітньої платформи українського медіапростору
  2. Основні принципи формування стратегії розвитку новинного порталу в мережі Інтернет
  3. Личностно-ориентированное композиционно-графическое проектирование новостных сайтов
  4. Стратегія особистісно-орієнтованого моделювання інформаційних мережевих ЗМІ
  5. Вплив українізаційних процесів у 20—30-х рр. ХХ ст. на творення навчальних видань в Україні 
  6. Медіадизайн як інноваційний розвиток проектування 
  7. Візуальна комунікація в системі композиційно-графічного моделювання інформаційних порталів
  8. Використання сучасних інформаційних технологій в мережевих ЗМІ
  9. Роль підручника у формуванні ключових компетентностей засобами проектних технологій
  10. Елементи композиційно-графічного проектування новинних сайтів