Наукова проблематика кафедри

Наукова тема Інституту журналістики: «Психофізіологічні механізми сприйняття новинного контенту аудіовізуальних мас-медій».

Наукова тема кафедри «Комунікаційні технології конвергентних ЗМІ».

Наукова проблематика кафедри (затверджена на засіданні кафедри електронних видань і медіадизайну (протокол №7 від 15 лютого 2016 р.):

 • агрегація, редагування, верифікація контенту та його просування в інтернеті; 
 • система комунікаційних технологій, краудсорсинг та партисипативні моделі у діяльності конвергентних медій;
 • концепції дослідження візуальних комунікацій;
 • механізми зорового сприйняття медійного повідомлення;
 • специфіка мережевої комунікації: природа, характер, форми, тренди, тенденції; 
 • технології пошуку та аналізу даних для медійних продуктів; 
 • візуалізація контенту та мультимедійний сторітелінг; 
 • комунікативність і комунікативний потенціал засобів композиційно-графічного моделювання;  
 • технології опрацювання вербального та візуального контенту, підготовки оригінал-макетів друкованих та електронних видань, рекламної продукції; 
 • моніторинг медій та аналіз інформаційних потоків в аспекті соціально-комунікаційних процесів сучасного медіапростору; 
 • розробка та просування медійних сайтів на динамічних платформах; 
 • комунікаційні стратегії для залучення читацької уваги до інтернет-видань; 
 • теоретико-методологічні аспекти вивчення стратегій розвитку мережевих ресурсів; 
 • стратегії управління активністю аудиторії; 
 • мотивація творчих та комунікаційних потреб аудиторії; 
 • конвергентна модель регулювання поширення та використання медіаконтенту в цифровому медіапросторі.