25-26 квітня - попередній захист бакалаврських та магістреських робіт

25-26 квітня відбудеться попередній захист бакалаврських та магістреських робіт

На кафедрі мультимедійних технологій та медіадизайну 25 квітня 2017 року відбудеться попередній захист бакалаврських, а 26 квітня магістреських робіт!

Роботи мають бути завершені мінімум на 80-95%! 

Детальнішу інформацію дізнайтеся у своїх наукових керівників та у відповідних розділах сайту кафедри.

Роботи, що не пройшли передзахист на кафедрі, не допускаються до захисту на ДЕК.