Захист практики у магістрів другого року навчання

11 грудня 2017 р. о 13-30 в ауд. 103-а відбудеться захист практики у магістрів другого року навчання зі «Стажування за професійною кваліфікацією».

 

Інструкція з проведення захистів

1. Керівники оцінюють роботу магістрів (денна+заочна форма) – 11 грудня. 
Оцінюється максимум у:
А. 50 балів – за матеріали стажування:

 • 10 балів – відгук куратора від виробництва (10 балів – без зауважень; 6 балів – із зауваженнями);
 • 40 балів за матеріали (40 балів – без зауважень; 24 бали – із зауваженнями). Матеріалами практики вважати: завдання, виконані студентом  під час наукового стажування, або практичні матеріали, підготовлені під час стажування за фахом.

Б. 30 балів – звіт + теоретична підготовка / тестування:

 • 10 балів (10 балів – без зауважень; 6 балів – із зауваженнями) – ПЛАН роботи, АНАЛІЗ посадових обов’язків та ОЧІКУВАНІ результати;
 • 20 балів – (20 балів – без зауважень; 12 балів – із зауваженнями) – АНАЛІЗ діяльності колективу (для студентів магістратури, що мають аналогічну спеціальність за бакалаврат);
 • АБО 20 балів – теоретична підготовка (тестування для перехресної магістратури. Див. п. 2).

2. Тестування для тих, хто навчається у перехресній магістратурі відбудеться 13 грудня о 15:00 (денна+заочна форма).
Оцінюється максимум у 20 балів (10 питань по 2 бали).

 • ЖСК – 21 ауд.
 • Р+ЗГ – 22 ауд.
 • ВДМР – 36 ауд.

3. Захисти результатів стажування на комісії відбудуться 14 грудня:
Оцінюється максимум у 20 балів (20 балів – захист відбувся на належному рівні; 12 – захист з недоліками; 0 – захист не відбувся).
Буде оцінено: 

 • якість оформлення документів (щоденник практики); 
 • оформлення матеріалів практики (практичний чи науковий доробок);  
 • можливі додаткові питання за матеріалами та результатами практики

ЖСК – 35 аудиторія
Денна форма навчання о 15:00.
Заочна форма навчання о 17:00. 

Реклама – 436 аудиторія
Денна форма навчання о 15:00.
Заочна форма навчання о 17:00. 

Зв’язки з громадськістю – 437 аудиторія
Денна форма навчання о 15:00.
Заочна форма навчання о 17:00. 

ВДМР – 439 аудиторія.
Денна+заочна форми навчання о 15:00.