Теорія і практика крос-медійної журналістики

Предметом навчальної дисципліни «Теорія і практика крос-медійної журналістики» є новітні технології та засоби створення видавничої продукції різного типу і різного призначення, принципи їх застосування на практиці.

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і практика крос-медійної журналістики» є освоєння студентом комплексу теоретичних знань і практичних умінь по створенню різноманітних інтерактивних та статичних надбудов для сучасних електронних та кросмедійних видань з допомогою новітніх програмних додатків, мережевих ресурсів, сучасних технологій, методик.

Завдання дисципліни передбачає:

  • визначення та окреслення поняття новітніх кросмедійних технологій;
  • ознайомлення з принципами роботи новітніх технологій у редакційно-видавничій сфері; 
  • освоєння основних правил побудови стратегій редакціно-видавничої політики;
  • отримання навичок у роботі із новітніми редакційно-видавничими технологіями ;
  • створення видавничих проектів (різного типу і різного призначення) із застосуванням новітніх редакційно-видавничих технологій.