Бакалаврський мінімум

ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ 

БАКАЛАВРСЬКОГО МІНІМУМУ 

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ»


 

 

2-Й КУРС

ДИСЦИПЛІНИ ФАХУ: „ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНІ ВИДАННЯ”,  „КНИЖКОВІ ВИДАННЯ”

1. Оригінал-макет журнального видання (16 cтор.).

2. Оригінал-макет книжкового видання (відредагована й зверстана брошура з оформленими вихідними відомостями (З2 стор.).

 

Критерії оцінювання:

Завдання 1:  

1.Актуальність, оригінальність та обґрунтованість концепції журналу – 20 балів.

2.Якість редакційного опрацювання матеріалів (композиція, оформлення фактологічного, ілюстративного матеріалу і вихідних відомостей) – 35 балів.

3.Якість макетування та верстання – 25 балів.

4. Мова і стиль текстів – 20 балів.

Завдання 2: 

1.Якість редакційного опрацювання матеріалів (редагування, коректура основної і підготовка службової частин) – 50 балів.

2.Якість макетування та верстання –30 балів.

3. Загальний рівень видання – 20 балів

Примітка: авторський оригінал для редагування надає викладач.

 

ДИСЦИПЛІНИ ФАХУ: „КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА”, „ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ”

1.Оригінал-макет буклета з подвійним фальцюванням (формат А4).

2.Оригінал-макет рекламного чи іміджевого каталогу (8 стор.).

3.Анімований банер з рекламою товарів чи бренда каталогу.

4.Оригінал-макет кишенькового книжкового видання (понад 48 стор.)

5.Оригінал-макет газетного видання (від 4-х шпальт).

 

Критерії оцінювання:

Завдання 1:  

1. Естетичність дизайн-макету – 50 б.

2. Якість текстового та графічного наповнення – 30 б.

3. Відповідність технічним правилам верстки – 20 б.

Завдання 2:  

1. Оригінальність та якість дизайн-концепції – 40 б.

2. Повнота та доцільність поданої інформації – 40 б.

3. Відповідність технічним правилам верстки – 20 б.

Завдання 3:  

1. Міра інтерактивності банера (динамічність і помірність рухомих елементів) – 30 б.

2. Оригінальність подачі кадрів та естетична привабливість банера – 30 б.

3.Загальна якість виконання – 40 б.

Завдання 4:  

1. Відповідність формату змісту текстової частини – 10 б.

2. Якість художньо-графічного оформлення – 50 б.

3. Дотримання норм верстання елементів видання (від титульних сторінок до випускних даних) – 40 б.

Завдання 5:  

1. Єдність графічної і змістової концепції – 40 б.

2. Композиція тексту та зображень – 40 б.

3. Відповідність технічним правилам верстки – 20 б.

 


3-Й КУРС

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ „КНИЖКОВІ ВИДАННЯ”

1.Оригінал-макет навчального мультимедійного книжкового видання для розповсюдження на е-платформі 

Критерії оцінювання: 

1.Актуальність, оригінальність та обґрунтованість концепції – 20 балів.

2.Якість редакційного опрацювання текстового та мультимедійного складників контенту (композиція, мова і стиль, оформлення фактологічного й ілюстративного матеріалу, вихідних відомостей) – 40 балів.

3.Якість технічної реалізації проекту – 40 балів.

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ „ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ”

1. Розробка дизайн-концепту мережевого ресурсу та його прототипування.

2. Веб-верстка мережевого ресурсу на базі фреймворку Bootstrap 3.0 відповідно до прототипу.

Критерії оцінювання:

Завдання 1

1. Композиційно-графічна модель (зовнішній вигляд, зручність використання) – 60 балів.

2. Презентація проекту (інтерактивна презентація основних напрямів роботи ресурсу, мети, актуальності; структурних елементів; план розвитку ресурсу – діаграма Ганта тощо) на базі технології Prezi або її аналогів  – 40 балів.

Завдання 2

1. Технологія і техніка виконання верстки – 60 балів.

2. Якість і складність мережевого ресурсу – 20 балів.

3. Кількість унікальних відвідувачів ресурсу – 20 балів.

 


4-ЙКУРС

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ „КНИЖКОВІ ВИДАННЯ”

1. Оригінал-макет довідника журнального або газетного видання (за вибором студента). Обсяг — 48 сторінок.

2. Оригінал-макет афіші публічного заходу (формат – А2).

3.Підготовка оригінал-макету перекладного видання.

4.Підготовка оригінал-макету перевидання.

 

Критерії оцінювання:

Завдання 1

1. Якість підготовки матеріалів (тематичний підбір, рубрикація, мова і стиль, оформлення вихідних відомостей) – 40 балів.

2. Якість верстання (єдність художньо-графічного образу, гармонійність композиції) – 40 балів.

3. Оформлення вихідних відомостей – 20 балів.

Завдання 2

1. Інформативність і зрозумілість повідомлення, лаконічність і запам’ятовуваність формулювань – 40 балів.

2. Якість композиції, зображень, роботи з кольором – 40 балів.

3. Оформлення вихідних відомостей – 20 балів.

Завдання 3

1.Якість підготовки матеріалів (редагування і коректура текстів) – 40 балів.

2.Якість структури, художньо-графічного образу видання – 40 балів.

3.Оформлення вихідних відомостей видання – 20 балів.

Завдання 4

1.Актуальність проекту (вибір твору і версії тексту, а також засоби їх представлення – передмова, коментарі, післямова) – 30 балів

2.Якість структури і художньо-графічного образу видання – 30 балів

3.Оформлення вихідних відомостей – 20 балів

4.Якість підготовки оригінальних текстів – 20 балів

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ „ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ”

1. Розробка концепції, наповнення та підтримка динамічного сайту/порталу на базі CMS.

Критерії оцінювання:

1. Налаштування композиційно-графічної моделі ресурсу (модулі, плагіни, структура, графічне оформлення) – 30 балів. 

2. Контент (співвідношення авторських і запозичених матеріалів, відповідність вимогам до мережевого контенту, грамотність, інформативність і актуальність) – 40 балів. 

3. Кількість підписників у соціальних мережах на офіційну сторінку ресурсу, кількість унікальнх відвідувачів ресурсу – 30 балів.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОРТФОЛІО

1.Повнота представлених матеріалів відповідно до Положення про бакалаврський мінімум – 20 балів.

2.Придатність матеріалів для практичного впровадження – 20 балів.

3.Сукупність оцінок за роботи на другому, третьму і четвертому курсах – 60 балів.