Порядок та форма подання бакалаврського мінімуму

Портфоліо власних матеріалів, робіт, проектів (далі Портфоліо) є складником бакалаврського мінімуму і формується студентом протягом 4 років навчання на бакалавраті.

До Портфоліо включають резюме та характеристику на студента, а також обов’язково по 1-3 (або більше) власних робіт, завдань чи проектів (з коротким описом до 1 тис. знаків) з кожної фахової дисципліни які вивчалися протягом 4 років навчання на бакалавраті відповідно до навчального плану (перелік робіт для студентів спеціальності ВСР).

Компонентами Портфоліо студента мають бути показові виконані завдання, роботи, проекти які б засвідчили його фахові знання та уміння. Зокрема це можуть бути власні опубліковані публіцистичні чи наукові матеріали, тексти доповідей на науково-практичних конференціях, авторські тексти, зразки редакторської та коректорської обробки матеріалів, підготовленні до друку оригінал-макети різних видів видань (візитки, буклети, листівки, газета, журнал, каталог, брошура, книга тощо) чи рекламної продукції (логотипи, айдентика, брендбуки тощо), електронні видання, записи аудіо/відео матеріалів, характеристика та опис реалізованих проектів, заходів та ін.

Портфоліо може оформлюватися у зверстаний каталог робіт (пріоритетно!) із коротким описом кожної роботи (назва, дата, дисципліна, анотація/опис/пояснення роботи - до 1 тис. знаків) або упорядковуватися у "архівну" папку із кріпленням вкладаючи кожну роботу із коротким описом у окремий "файлик". Обов’язковим є електронна версія всіх робіт та компонентів Портфоліо (у форматах *.pdf, *.doc, *.jpg, *.avi, *.mp3, *.html, *.flv, *.swf) записаних на цифровий носій (CD/DVD-RW або флеш-накопичувач).

У разі відсутності хоча б однієї роботи яка репрезентує фахову дисципліну відповідно до навчального плану спеціальності Портфоліо вважається таким що не виконане, не відповідає вимогам і відповідно не зараховується.

Здається Портфоліо у повному обсязі на кафедру під час попереднього захисту бакалаврських робіт на четвертому курсі (8 семестр) або у заздалегідь зазначений термін.

Оцінювання Портфоліо може відбувається у відкритому режимі (на попередньому захисті бакалаврських робіт) або у закритому режимі (на засіданні Кафедри) за відповідності Портфоліо вимогам зазначеним вище.

Оцінювання відбувається за 100-бальною системою при якій:

0 – 59 балів – "не зараховано", 

60-100 балів –  "зараховано".