Перелік бакалаврських робіт затверджених кафедрою МТМ на 2017-18 навчальний рік

26 жовтня 2017 року кафедра мультимедійних технологій і медіадизайну розглянула, обговорила та затвердила тематику бакалаврських.
Перелік бакалаврських робіт затверджених кафедрою МТМ на 2017-18 навчальний рік

Детальніше...

Теми бакалаврських робіт

 1. SEO мережевих ресурсів: принципи, правила.
 2. Веб-технології: сучасний стан та перспективи розвитку. 
 3. Веб-фреймворки: потенціал, переваги та недоліки.
 4. Візитівка як прояв індивідуальності: історія, специфіка, форми представлення.
 5. Графічна інтерпретація текстів у веб-дизайні.
 6. Жанрово-стильовi особливостi сучасних інтернет-медій.
 7. Інтерактивний довідник спеціальностей Інституту журналістики для абітурієнтів.
 8. Інтернет-кампанія з просування соціально корисних тенденцій (читання, онлайн-освіти, екологічного світогляду тощо).
 9. Історія розвитку вітчизняного веб-дизайну. 
 10. Квантифікація та модальність текстів у веб-дизайні.
 11. Композиційно-графічне моделювання мережевих видань: проблеми, стандарти, технічні можливості.
 12. Комунікативний складник веб-дизайну.
 13. Конкуренція спортивних видань (аналіз ринку та створення концепції власного).
 14. Контент міської газети /журналу/ інтернет-порталу: тематика, аудиторія, засоби просування.
 15. Корпоративні видання: співвідношення практики та теорії.
 16. Кросбраузерність мережевих ресурсів. 
 17. Кросмедійність як сучасний тренд інтернет-медій.
 18. Кросплатформність мережевих ресурсів як сучасний тренд.
 19. Модульні сітки у веб-дизайні: види, застосування.
 20. Мультимедійність мережевих медій.
 21. Особливості підготовки та редагування веб-контенту.
 22. Редизайн інтернет-ресурсу: причини та перспективи (на прикладі реального проекту). 
 23. Розробка проекту власного видання та створення оригінал-макету (конкретний вид видання і його тематика затверджується на засіданні кафедри).
 24. Розробка фірмового стилю видання (бренду) (конкретний вид і тематика затверджується на засіданні кафедри).
 25. Роль і можливості SMM у популяризації мережевих медій.
 26. Специфіка візуалізації контенту для різних видів мас-медій.
 27. Специфіка макетування і верстки інтернет-видань.
 28. Створення й наповнення сайтів відповідно до замовлення підрозділів Інституту журналістики.
 29. Створення та просування тематичного онлайн-довідника (новітніх технологій мас-медій, модерних нестандартних інтерпретацій образу та творчості Тараса Шевченка)
 30. Створення, наповнення і просування блогу про актуальні тенденції суспільного життя (дитячу літературу, мовний активізм, медіакритику тощо)(конкретний вид і тематика затверджується на засіданні кафедри).
 31. Сучасні візуальні тренди у веб-дизайні.
 32. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології.
 33. Творчi та технологiчнi засади редагування.
 34. Традиції студентського видання (продовження випусків студентських видань чи створення нових).
 35. Упорядкування та підготовка оригінал-макету інтерактивного літературно-художнього видання.
 36. Упорядкування та підготовка оригінал-макету інтерактивного навчального видання.
 37. Упорядкування та підготовка оригінал-макету інтерактивної книги для дітей.
 38. Явище трансмедіації контенту у веб-середовищі.