Приклад оформлення бакалаврських робіт

о уваги студентів бакалаврів, спеціалістів та магістрів! Нагадуємо, що подати кваліфікаційну роботу (завершену і скріплену) необхідно за 7 робочих днів до захисту секретарю ДЕК (у друкованому і електронному вигляді відповідно до вимог). Роботи, що не подані вчасно можуть бути зняті із захисту.

Детальніше...

Процедура затвердження тем бакалаврських робіт та призначення керівника

1. Студент обирає тему майбутньої роботи з переліку запропонованих тем, або ж формулює самостійно й узгоджує її на кафедрі мультимедійних технологій і медіадизайну.

2. З обраною темою студент обирає керівника (та консультанта - за необхідністю) і узгоджує з ним план роботи, обгрунтування теми, тощо

3. Подає заяву на ім'я зав. кафедри, яку візує спочатку керівник, а потім зав. кафедри.

4. Тема на підставі обгрунтування затверджується на зaсіданні кафедри.

 

Заява пишеться у довільній формі. 


 

Як зразок:Завідувачу кафедри

мультимедійних технологій і медіадизайну

доц. Шевченко В. Е.

студента 4 курсу ... групи

спеціальності назва спеціальності

Петренка Петра Петровича

телефон, e-mail

 

Заява

Прошу затвердити тему бакалаврської роботи "Тема роботи, яку Ви обрали" та призначити керівником роботи посада керівника (асистента/доцента/професора) кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну Прізвище та ініціали викладача.

Обгрунтування теми додається.

дата                                                            підпис