Приклад оформлення бакалаврських робіт

о уваги студентів бакалаврів, спеціалістів та магістрів! Нагадуємо, що подати кваліфікаційну роботу (завершену і скріплену) необхідно за 7 робочих днів до захисту секретарю ДЕК (у друкованому і електронному вигляді відповідно до вимог). Роботи, що не подані вчасно можуть бути зняті із захисту.

Детальніше...

Процедура затвердження тем бакалаврських робіт та призначення керівника

1. Студентом обирається тема майбутньої роботи з переліку запропонованих тем, або ж формулюється самостійно й узгоджує її на кафедрі ЕВіМ

2. З обраною темою студент обирає керівника (та консультанта - за необхідністю) і узгоджує з ним план роботи, обгрунтування теми, тощо

3. Подає заяву на ім'я зав.кафедри, яку візує спочатку керівник, а потім зав.кафедри.

4. Тема на підставі обгрунтування затверджується на зaсіданні кафедри

 

Заява пишеться у довільній формі. 


 

Як зразок:Завідувачу кафедри

електронних видань і медіадизайну 

проф.Городенко Л.М.

студента 4 курсу ... групи

спеціальності видавнича справа

та редагування

Петренка Петра Петровича

 

Заява

Прошу затвердити тему бакалаврської роботи "Тема роботи, яку Ви обрали" та призначити науковим керівником роботи "посада керівника" кафедри електронних видань і медіадизайну "Прізвище та ініціали викладача".

Обгрунтування теми додається.

 дата                                                            підпис