Перелік магастерських робіт затверджених кафедрою МТМ на 2017-18 навчальний рік

26 жовтня 2017 року кафедра мультимедійних технологій і медіадизайну розглянула, обговорила та затвердила тематику магістерських робіт.

 

Перелік магістерських робіт затверджених кафедрою МТМ на 2017-18 навчальний рік

Детальніше...

Теми магістерських робіт

 1. SEO мережевих ресурсів: принципи, правила.
 2. Веб-технології: сучасний стан і перспективи розвитку.
 3. Візуальна комунікація в масовокомунiкацiйному середовищi.
 4. Візуальна статистика у науково-популярних ЗМІ.
 5. Візуальна теорія типографіки.
 6. Візуальне сприйняття інформації.
 7. Дизайнерський контент в інтернет-медіях: розвиток форматів.
 8. Динаміка інтерактивного потенціалу суспільно-політичних тем: моніторинг за допомогою системи "Медіарозвідка".
 9. Електронне видання як явище та його специфiка.
 10. Естетика та зручність читання.
 11. Ефективність різних засобів формування лояльності аудиторії в інтернет-медіях.
 12. Історія розвитку вітчизняного веб-дизайну (за напрямом...).
 13. Колір як засіб впливу й підвищення ефективності ЗМІ.
 14. Комунікативні можливості відеоблогів: потенціал і практичне використання.
 15. Контент інтернет-медій: моніторинговий аспект.
 16. Концепцiя сучасного видання (вид видання).
 17. Концепція видання та його комунікативна стратегія.
 18. Кросбраузерність мережевих ресурсів.
 19. Кросмедійність як сучасний тренд інтернет-медій.
 20. Культура мережевої комунікації (на прикладі українських інтернет-медій).
 21. Механізми породження та сприймання контенту (вербального і невербального).
 22. Мистецтво візуальних повідомлень.
 23. Мобільний контент в Україні: виклики ринку.
 24. Моделювання креативних процесів у рекламі: концепція-ідея-контент-образ.
 25. Мультимедійність мережевих медій.
 26. Оптимiзацiя текстових структур і структур твору.
 27. Оптимальне спiввiдношення вiзуальної та вербальної iнформацiї, знака й образу, образу та слова.
 28. Проблеми запровадження новітніх методів монетизації інтернет-контенту на українському ринку.
 29. Проблеми медійного ринку: читацькі уподобання.
 30. Роль і значення SMM у популяризації мережевих медій.
 31. Соціальна інформація в медіях: специфіка, форми представлення.
 32. Спiввiдношення творчого , технологiчного, публiцистичного й iнформацiйного в журналiстських творах.
 33. Статична та динамічна інфографіка в медіях.
 34. Стилi професiонального мовлення.
 35. Стратегії відбору контенту для публікації в інтернет-медіях.
 36. Стратегічні комунікаційні технології мережевих мас-медій.
 37. Стратегія інформаційного ресурсу (на прикладі).
 38. Сучасний політичний символізм.
 39. Сучасні візуальні тренди у веб-дизайні.
 40. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології.
 41. Сучасні тенденції оформлення ЗМІ.
 42. Сучасні технічні й технологічні тренди у веб-дизайні.
 43. Технологiї впливу (манiпуляцiя, пропаганда, агiтацiя) в iнформацiйному середовищi.
 44. Тренди інтернет-журналістики та мережевої комунікації (2016 рік).
 45. Тренди сучасної (мультимедійної) журналістики.
 46. Українські традиції мальованої обкладинки.
 47. Фотопортрет у періодичному виданні: зміст та форма подання.
 48. Цінності української культури в контенті медій.