Процедура затвердження тем дипломних робіт та призначення наукового керівника

1. Студентом обирається тема майбутньої роботи з переліку запропонованих тем, або ж формулюється самостійно

2. З обраною темою студент обирає наукового керівника (кандидата наук, доцента, професора) та наукового консультанта (за необхідності) і узгоджує з ним план роботи, обґрунтування теми, тощо

3. Подає заяву на ім'я зав.кафедри, яку візує спочатку науковий керівник, а потім зав.кафедри.

4. Тема на підставі обґрунтування затверджується на засіданні кафедри

 

Заява пишеться у довільній формі. 


 

Як зразок:Завідувачу кафедри

мультимедійних технологій та медіадизайну 

проф. Шевченко В. Е. 

студента ___курсу ... групи

спеціальності __________________

Петренка Петра Петровича

 

Заява

Прошу затвердити тему дипломної роботи "Тема роботи, яку Ви обрали" та призначити науковим керівником роботи "посада керівника" кафедри мультимедійних технологій та медіадизайну "Прізвище та ініціали викладача".

Обгрунтування теми додається.

 дата                                                            підпис