Seo-копірайтинг

У цій дисципліні студенти навчаться писати та редагувати грамотні, цікаві для користувачів тексти з використанням ключових слів та тегів. Seo-тексти – це основний інструмент для просування сайтів та блогів в мережі. Завданням sео-копірайтера є створити контент таким чином, щоб користувач зміг прочитати й зрозуміти текст, і при цьому текст вміщував усі необхідні для просування ключові слова в потрібних містах і потрібних пропорціях.

Детальніше...

Інтернет-журналістика

Фахова практична дисципліна для студентів-журналістів, яка передбачає вивчення основ і жанрів інтернет-журналістики, принципів поширення інформації в мережі, практики написання ефективних текстів для інтернет-видань та правил роботи із інтернет-аудиторією. Дисципліна включає в себе потужний практичний модуль зі створення інтернет медіа ресурсів різного типу (блог, лонгрид, лендинг, динамічний інформаційний/новинний сайт тощо).

Детальніше...

Аналітика інтернет-медіа

Писати якісні і об'єктивні аналітичні матеріали вміє далеко не кожен журналіст. Адже треба до важливих суспільних проблем застосувати, фактично, науковий підхід, з'ясувати причини і наслідки відомих подій, а потім викласти логічні побудови у читабельній формі. Спецкурс "Аналітична журналістика" має навчити вас робити це на практиці.

Архітектоніка видань і медіадизайн

Мета дисципліни – сформувати у студентів навички побудови естетичного гармонійного медійного продукту; дати розуміння законів, правил і засобів дизайну; розвинути творче й концептуальне мислення; навчити створювати композиції, оформлення яких відповідає змісту, поставленим завданням, естетичне й ергономічне.

Детальніше...

Візуалізація даних

Дисципліна «Візуалізація даних» викладається для студентів магістратури і належить до циклу практичної і професійної підготовки, дисциплін самостійного вибору навчального закладу. Предметом вивчення  навчальної дисципліни є дані та способі їх візуалізації.

Детальніше...

Візуальні стратегії

В межах дисципліни студенти вивчають як забезпечити одну з головних умов успішної реалізації проекту — створення його привабливого візуального образу в очах споживача.

Розробка якісної візуальної стратегії забезпечує впізнаваність бренду/продукту та підкреслює його конкурентні переваги. Грамотно розроблена система візуальної ідентифікації сприяє формуванню необхідного іміджу, посилює лояльність споживачів та сприяє збільшенню ефективності впровадження будь-яких нових товарів на ринок.

Детальніше...

Візуальна комунікація

Мета навчальної дисципліни: засвоєння студентом комплексу теоретичних знань візуальної комунікації та практичних навичок зі створення візуалізацій.

Завдання навчальної дисципліни: навчити студентів обирати спосіб роботи з даними залежно від мети публікації, оцінювати журналістський матеріал з позиції його відповідності меті та запитам читацької аудиторії, розвинути концептуальне та образне мислення.

Детальніше...

Веб-дизайн та html-програмування

Метою викладання навчальної дисципліни є освоєння студентами комплексу теоретичних знань і практичних умінь зі створення статичних та динамічних електронних видань за допомогою спеціальних професійних програмних пакетів, настільних видавничих систем,  навчитись створювати та втілювати концепції інтернет-ресурсів, дотримуючись правил естетики та гармонії; освоїти інструменти створення, наповнення, популяризації та аналітики сайтів.

Детальніше...

Веб-проектування

Дисципліна «Веб-проектування» передбачає вивчення способів і засобів організації веб-даних таким чином, щоб інформація була коректно структурованою як з точки зору системних, технічних та естетичних вимог до інтерфейсів, так і з точки зору ефективності взаємодії з користувачем. Вивчаються основи інформаційної архітектури ресурсу (IA): як шляхом правильного розміщення розділів веб-ресурсу, коректного взаємозв’язку між сторінками скорочується кількість кроків, що необхідно виконати користувачеві для досягнення бажаної мети (знайти необхідну інформацію). Коректна побудова інформаційної а

Детальніше...

Графічна інтерпретація інформації

Мета навчальної дисципліни — навчити студентів створювати зовнішню форму інформаційних продуктів, яка б найповніше відповідала змістовому наповненню, розробляти графічну концепцію, застосовувати графічні прийоми й композиційні закони.

Завдання навчальної дисципліни — розглядати медіапродукт як цілісну організацію в органічній єдності змісту та дизайну, що підпорядковується законам композиції, зорового сприйняття, усталеним традиціям, стандартам.

Детальніше...