Архітектоніка видань і медіадизайн

Мета дисципліни – сформувати у студентів навички побудови естетичного гармонійного медійного продукту; дати розуміння законів, правил і засобів дизайну; розвинути творче й концептуальне мислення; навчити створювати композиції, оформлення яких відповідає змісту, поставленим завданням, естетичне й ергономічне.

Детальніше...

Верстання медій

Метою дисципліни є освоєння студентом комплексу теоретичних знань і практичних умінь зі створення друкованих видань за допомогою програми верстки Adobe InDesign.

Детальніше...

Газетно-журнальне виробництво

Дисципліна є комплексною, складається з 3 модулів: редакційний процес, тематична спрямованість та верстка друкованого медіа.

Мета дисципліни ― допомогти студентам, які опановують журналістський фах, навчитися вибирати теми інформаційних журналістських матеріалів та створювати такі матеріали, а також дати їм можливість здобути практичні навички роботи в інформаційних жанрах друкованих ЗМІ, сформувати уявлення про функціонування і верстку сучасних газет і журналів.

Детальніше...

Дизайн в рекламі та PR

Мета дисципліни – сформувати у студентів навички побудови естетичного гармонійного рекламного продукту; дати розуміння законів, правил і засобів дизайну; розвинути творче й концептуальне мислення; навчити аналізувати існуючи реклами та створювати макет власного рекламного продукту.

Детальніше...

Документальний супровід медіапроектів

Мета дисципліни - ознайомити студентів із тенденціями в розвитку сучасних українських та зарубіжних медіаринків; стратегіями формування комунікативно-інформаційного простору; типами медіапроектів та особливостями документального супроводу різних видів; навчити формувати кейс документації, необхідний для підготовки та успішного запуску проекту.

Детальніше...

Іміджологія

Дисципліна "Основи реклами та PR" є комплексною і викладається у співпраці з фахівцями кафедри реклами та зв'язків з громадськістю.

Детальніше...

Комп’ютерна графіка

Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений опануванню функціоналу програми Adobe Photoshop (опрацюванню та редагуванню зображень, створенню реалістичних фотомонтажів тощо). Другий  –  можливостям програмного пакету Adobe InDesign із подальшим застосуванням умінь для верстки друкованої продукції різного типу.

Детальніше...

Кросмедійна журналістика

Мета дисципліни — навчити студентів розробляти та втілювати медійну ідею; організовувати роботу і працювати в кросмедійній редакції; самостійно створювати та редагувати мультимедійний контент.

Детальніше...

Мультимедійний контент

Мета дисципліни – засвоєння студентом комплексу теоретичних знань та практичних навичок із видів, пошуку та аналізу даних та формуванню мультимедійного контенту.

Детальніше...

Мультимедійний редактор ЗМІ: спеціалізація

Комплексний підхід до вивчення цієї дисципліни студентами сприятиме підвищенню їхньої конкурентоспроможності, відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня та професійних компетенціям, адже діяльність сучасного засобу масової інформації – газети, журналу, телевізійного каналу чи інтернет видання – важко уявити без редактора. Поєднуючи в собі творчі та управлінські функції, редактор очолює авторський колектив видання, формує його концепцію, відповідає за позицію на медіаринку та в інформаційному просторі.

Детальніше...

Мультимедійний редактор книги: спеціалізація

У межах спеціалізації студенти навчаться створювати  електронні книги від концепції до втілення задуму у життя. Студент буде вміти:

  • створювати концепцію книги в залежності від її призначення, розробляти композиційно-графічну модель електронної книги, дизайн сторінок; 
  • отримає навички роботи з програмами та технологіями  для створення електронних інтерактивних та 3D книг. 

    Детальніше...

Основи видавничої справи

Дисципліна є комплексною і викладається у співпраці з фахівцями кафедри видавничої справи та редагування.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи видавничої справи» є створення у студента цілісного розуміння теоретичних засад, сутності та специфіки видавничої діяльності.

Детальніше...

Основи журналістики

Дисципліна є комплексною, складається з 3 модулів: основи пресової журналістики, телевізійного та радіовиробництва, основи верстки.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи журналістики» є ознайомлення студентів із теоретичними основами пресової журналістики, засвоєння теоретичних знань про специфіку телебачення та радіо, а також отримання навичок із виготовлення друкованого інформаційного продукту.

Детальніше...

Основи реклами та PR

Дисципліна є комплексною , складається з 3 модулів («Організація рекламної та PR-діяльності», «Засоби, канали та тенології просування товарів та послуг, а також торгових марок на ринку», «Функціонал графічного редактора Adobe Photoshop для роботи з рекламною продукцією»).

Метою дисципліни є формування у студента цілісного розуміння теоретични засад, сутності та специфіки реклами і зв’язків з громадськістю, а також оволодіння практичними основами в організації рекламної і PR-діяльності.

Детальніше...

Оформлення за видами літератури

Мета дисципліни – навчити студентів перетворювати авторський твір у друкований, розуміти структуру видання і його технічні характеристики, залежно від виду літератури; розкрити функціональні обов’язки редакційного колективу; навчити застосовувати вимоги державних стандартів щодо оформлення друкованих видань різних видів; навчити робити цілісне друковане видання у взаємозв’язку між змістом твору і зовнішнім оформленням усіх елементів.

Детальніше...

Продюсування онлайнових проектів

Мета дисципліни – сформувати у студентів навички продюсування онлайнових проектів; дати розуміння сутності фінансування Digital-проектів та роль продюсера в ньому; навчити здійснювати пошук ресурсів для реалізації онлайнових проектів, формувати контент-стратегію, визначати KPI на основі бізнес-завдань, оцінювати результати і методики обчислення ROI онлайнових проектів; дати розуміння стратегії переговорів в продюсуванні онлайнових проектів, навчити студентів здійснювати експертизу технологічних та дизайнерських рішень онлайнових проектів, самостійно формувати ідею та концепцію онлайнових проектів, проводити контент-продюсування онлайнових проектів на різних етапах функціонування медійного продукту.

Детальніше...

Радіовиробництво

Дисципліна "Радіовиробництво" є комплексною і викладається у співпраці з фахівцями кількох кафедр.

Детальніше...

Спеціалізація Інтернет-журналістика: Веб-дизайн та html-програмування

Мета дисципліни – комплексна підготовка фахівців медіагалузі для роботи в онлайн-медіа: створення онлайн медіаресурсу, його підтримка, поширення інформації в мережі, правила роботи із інтернет-аудиторією.

Дисципліна включає в себе потужний практичний модуль зі створення інтернет медіа ресурсів різного типу (блог, лонгрид, лендинг, динамічний інформаційний/новинний сайт тощо). Одночасно в межах дисципліни студенти вивчають основи html та css, а також основи роботи із системами управління контентом CMS Wordpress або Joomla.

Детальніше...

Спеціалізація Інтернет-журналістика: Жанри інтернет-медіа

Мета дисципліни – освоєння студентом комплексу теоретичних знань і практичних навичок зі створення різножанрового контенту для конвергентних медіа.

Контент інтернет-медіа, у яких би жанрах він не створювався, має свою специфіку: мультимедійність, інтерактивність, кросплатформність.

Детальніше...

Телевиробництво

Дисципліна "Телевиробництво" є комплексною і викладається у співпраці з фахівцями кількох кафедр.

Детальніше...

Теорія і практика PR-діяльності

Дисципліна "Основи реклами та PR" є комплексною, складається з 2 модулів.

Мета дисципліни – засвоєння технології організації та проведення ПР-акцій як базових складників ПР-діяльності; освоєння студентами комплексу практичних навичок з верстки електронних продуктів, необхідних для фахівця з PR.

Детальніше...

Туристична журналістика: тематична спеціалізація

Студент Інститут журналістики, який обрав тематичну спеціалізацію “Туристична журналістика” буде кваліфікованим журналістом з туристичної тематики, який досконало володітиме знаннями і навичками з пошуку та вибору актуальних тем з туристичної тематики; організації, планування та розробки концепції туристичного медіапродукту, організації роботи туристичного сайту, підготовки віртуальних екскурсій, ведення телевізійних передач про подорожі.

Детальніше...

Фотожурналістика

Мета дисципліни – дати розуміння і практичні навички професійної фотожурналістстики, освоєння комплексу практичних знань з комп’ютерного опрацювання зображальних оригіналів; застосування умінь обробки фотоілюстративних матеріалів; підготовка зображальних матеріалів до публікації в класичних та новітніх медіа.

Детальніше...