Архітектоніка видань і медіадизайн

Мета дисципліни – сформувати у студентів навички побудови естетичного гармонійного медійного продукту; дати розуміння законів, правил і засобів дизайну; розвинути творче й концептуальне мислення; навчити створювати композиції, оформлення яких відповідає змісту, поставленим завданням, естетичне й ергономічне.

Детальніше...

Верстання медій

Метою викладання навчальної дисципліни «Верстання медій» є освоєння студентом комплексу теоретичних знань і практичних умінь зі створення друкованих видань за допомогою програми для верстки Adobe InDesign.

Детальніше...

Газетно-журнальне виробництво

Дисципліна "Газетно-журнальне виробництво" є комплексною і викладається у співпраці з фахівцями кількох кафедр.

Мета дисципліни ― допомогти студентам, які опановують журналістський фах, навчитися вибирати теми інформаційних журналістських матеріалів та створювати такі матеріали, а також дати їм можливість здобути практичні навички роботи в інформаційних жанрах друкованих ЗМІ, сформувати уявлення про функціонування і верстку сучасних газет і журналів.

Детальніше...

Дизайн в рекламі та PR

Мета дисципліни – сформувати у студентів навички побудови естетичного гармонійного рекламного продукту; дати розуміння законів, правил і засобів дизайну; розвинути творче й концептуальне мислення; навчити аналізувати існуючи реклами та створювати макет власного рекламного продукту.

Детальніше...

Іміджологія

Дисципліна "Основи реклами та PR" є комплексною і викладається у співпраці з фахівцями кафедри реклами та зв'язків з громадськістю.

Детальніше...

Комп’ютерна графіка

Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений опануванню функціоналу програми Adobe Photoshop (опрацюванню та редагуванню зображень, створенню реалістичних фотомонтажів тощо). Другий  –  можливостям програмного пакету Adobe InDesign із подальшим застосуванням умінь для верстки друкованої продукції різного типу.

Детальніше...

Кросмедійна журналістика

Дисципліна "Кросмедійна журналістика" є комплексною і викладається у співпраці з фахівцями кількох кафедр.

Мета дисципліни — навчити студентів розробляти та втілювати медійну ідею; організовувати роботу і працювати в кросмедійній редакції; самостійно створювати та редагувати мультимедійний контент.

Детальніше...

Мультимедійний контент

Дисципліна «Мультимедійний контент» викладається для студентів першого курсу і належить до циклу практичної і професійної підготовки, дисциплін самостійного вибору навчального закладу. Предметом вивчення навчальної дисципліни є медійний контент. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: особливості контенту в журналістиці та видавничій справі; пошук даних та вироблення мультимедійного контенту.

Детальніше...

Мультимедійний редактор ЗМІ: спеціалізація

Комплексний підхід до вивчення цієї дисципліни студентами сприятиме підвищенню їхньої конкурентоспроможності, відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня та професійних компетенціям, адже діяльність сучасного засобу масової інформації – газети, журналу, телевізійного каналу чи інтернет видання – важко уявити без редактора. Поєднуючи в собі творчі та управлінські функції, редактор очолює авторський колектив видання, формує його концепцію, відповідає за позицію на медіаринку та в інформаційному просторі.

Детальніше...

Мультимедійний редактор книги: спеціалізація

У межах спеціалізації студенти навчаться створювати  електронні книги від концепції до втілення задуму у життя. Студент буде вміти:

  • створювати концепцію книги в залежності від її призначення, розробляти композиційно-графічну модель електронної книги, дизайн сторінок; 
  • отримає навички роботи з програмами та технологіями  для створення електронних інтерактивних та 3D книг. 

    Детальніше...

Основи видавничої справи

Дисципліна "Основи видавничої справи" є комплексною і викладається у співпраці з фахівцями кафедри видавничої справи та редагування.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи видавничої справи» є створення у студента цілісного розуміння теоретичних засад, сутності та специфіки видавничої діяльності.

Детальніше...

Основи журналістики

Дисципліна "Основи журналістики" є комплексною і викладається у співпраці з фахівцями кількох кафедр.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи журналістики» є ознайомлення студентів із теоретичними основами пресової журналістики, засвоєння теоретичних знань про специфіку телебачення та радіо, а також отримання навичок із виготовлення друкованого інформаційного продукту.

Детальніше...

Основи реклами та PR

Дисципліна "Основи реклами та PR" є комплексною і викладається у співпраці з фахівцями кафедри реклами та зв'язків з громадськістю.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи реклами та PR» є створення у студента цілісного розуміння теоретични засад, сутності та специфіки реклами і зв’язків з громадськістю, а також оволодіння практичними основами в організації рекламної і PR-діяльності.

Детальніше...

Радіовиробництво

Дисципліна "Радіовиробництво" є комплексною і викладається у співпраці з фахівцями кількох кафедр.

Детальніше...

Телевиробництво

Дисципліна "Телевиробництво" є комплексною і викладається у співпраці з фахівцями кількох кафедр.

Детальніше...

Теорія і практика PR-діяльності

Дисципліна "Основи реклами та PR" є комплексною і викладається у співпраці з фахівцями кафедри реклами та зв'язків з громадськістю.

Мета дисципліни – засвоєння технології організації та проведення ПР-акцій як базових складників ПР-діяльності; освоєння студентами комплексу практичних навичок з верстки електронних продуктів, необхідних для фахівця з PR.

Детальніше...

Туристична журналістика: тематична спеціалізація

Випускник Інститут журналістики, який обрав тематичну спеціалізацію “Туристична журналістика” буде кваліфікованим журналістом з туристичної тематики, який досконало володітиме знаннями і навичками з пошуку та вибору актуальних тем з туристичної тематики; організації, планування та розробки концепції туристичного медіапродукту, організації роботи туристичного сайту, підготовки віртуальних екскурсій, ведення телевізійних передач про подорожі.

Детальніше...

Фотожурналістика

Дисципліна "Фотожурналістика" є комплексною і викладається у співпраці з фахівцями кафедри кіно- і телемистецтва.

Детальніше...