Дизайн в рекламі та PR

Мета дисципліни – сформувати у студентів навички побудови естетичного гармонійного рекламного продукту; дати розуміння законів, правил і засобів дизайну; розвинути творче й концептуальне мислення; навчити аналізувати існуючи реклами та створювати макет власного рекламного продукту.

Студенти вчаться бачити рекламний продукт як візуальний об'єкт, аналізувати його естетичні якості, відповідність поставленим завданням і очікуваній реакції споживача. Предметом вивчення курсу є принципи оформлення реклами різних видів, а саме: складники реклами і засоби, якими організовується інформація, виділення, акцентування, композиція текстових та зображальних матеріалів, правила дизайну. У процесі навчання студенти знайомляться із сучасними напрямками в дизайні, вчаться знаходити візуальні образи втілення концепцій рекламної продукції й аргументовано відстоювати їх перед замовником. В результаті навчання студенти мають засвоїти та вміти використовувати теоретичні знання у власних рекламних продуктах, презентувати їх, креативно підходити до виконання завдання, аргументовано доносити свої ідеї, критично осмислювати основні теорії та правила дизайну, обирати найбільш придатні для конкретної реклами засоби та прийоми дизайну.

Студентські роботи:

 

Навчальні матеріали:

 

Також відгуки студентів можна переглянути тут.