Веб-дизайн та html-програмування

Метою викладання навчальної дисципліни є освоєння студентами комплексу теоретичних знань і практичних умінь зі створення статичних та динамічних електронних видань за допомогою спеціальних професійних програмних пакетів, настільних видавничих систем,  навчитись створювати та втілювати концепції інтернет-ресурсів, дотримуючись правил естетики та гармонії; освоїти інструменти створення, наповнення, популяризації та аналітики сайтів.

Завдання (навчальні цілі): 

Фахові:

  • вміти розробляти концепцій мережевих ресурсів;
  • освоїти основні правила побудови статичних та динамічних сайтів;
  • вивчити основні правила колористики та естетики при створенні сайтів;
  • вміти створювати сайти різного типу і різного призначення.

Загальні:

  • розвинути здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації; 
  • розвинути критичне мислення до результатів своєї професійної діяльності, приймати обґрунтовані рішення;
  • вміти працювати в команді. 

Програма дисципліни