Електронні видання

Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений вивченню основ векторної графіки (вивчення інструментарію та можливостей програм Adobe Illustrator, Corel Draw; створенню інфографік і друкованої продукції засобами векторної графіки). Другий – інтерактивним електронним виданням у форматі PDF (засвоєнню навичок, необхідних для роботи з форматами, базованими на метаданих: epub та fb2).

Мета дисципліни – освоєння студентами комплексу практичних знань з освоєння спеціалізованих векторних редакторів для підготовки інфографіки та комплексу практичних умінь з художнього оформлення інтерактивних видань за допомогою програмного пакету для верстки InDesign та спеціалізованих програм для створення популярних форматів електронних книжок.

Завдання дисципліни передбачає:

  • вивчення основ векторної графіки; 
  • ознайомлення з можливостями програм Adobe Illustrator, Corel Draw; 
  • освоєння інструментів програми та їх налаштувань;
  • створення тематичних інфографік і друкованої продукції засобами векторної графіки; 
  • навчання студентів засадам розробки концепцій неперіодичних електронних видань;
  • опанування студентами основних принципів художнього оформлення електронних видань
  • засвоєння студентами відмінностей дизайну електронних книжкових видань від дизайну паперових.
  • практикування у верстці електронних книжкових видань.

Завантажити програму