Комп’ютерна графіка: Газетно-журнальні видання

Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений опануванню функціоналу програми Adobe Photoshop (опрацюванню та редагуванню зображень, створенню реалістичних фотомонтажів тощо). Другий  –  можливостям програмного пакету Adobe InDesign із подальшим застосуванням умінь для верстки друкованої продукції різного типу.

Мета дисципліни – освоєння студентами комплексу практичних знань з комп’ютерного опрацювання зображальних оригіналів; застосування умінь для підготовки друкованих видань різних типів за допомогою настільних видавничих програмних пакетів. 

Завдання дисципліни передбачає:

  • вивчення основ растрової графіки; 
  • освоєння інструментів програми Adobe Photoshop та їх налаштувань;
  • роботу над фотомонтажем та комбінуванням фрагментів зображень;
  • отримання навичок зі створення друкованої продукції за допомогою програми Adobe Photoshop;
  • вивчення можливостей програмного пакету Adobe InDesign;
  • ознайомлення зі стандартами та нормативними вимогами щодо оформлення видавничої продукції;
  • створення друкованих видань різного типу і призначення;
  • дополіграфічна підготовка оригінал-макетів.

Завантажити програму