Майстер-клас з мультиплатформних видань

Предметом вивчення навчальної дисципліни є медіаплатформи, мережеві технології, трансформаційні процеси, що відбулись у структурі ЗМІ під впливом конвергентних процесів.   

Метою викладання навчальної дисципліни ознайомити студентів із сучасними медіаплатформами, мережевими технологіями, проаналізувати трансформаційні процеси, що відбулись у структурі ЗМІ під впливом конвергентних процесів; розкрити роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку мережевих медіа; дати оцінку структурі сучасних мультиплатформних видань; організацію діяльності конвергентних засобів масової інформації, видавництв; ознайомити із особливостями планування, створення, поширення та промоції медіаконтенту на різних медіаплатформах; дослідити специфічність застосування різноманітних каналів поширення інформації у професійній діяльності на практиці. 

Основними завданнями вивчення дисципліни:

  • дати студентам знання щодо етапів планування концепції та стратегії розви-тку мережевого мультиплатформного видання, 
  • створення, поширення та промоція медіаконтенту в медіасередовищі;
  • ознайомити із новими мережевими технологіями, 
  • ознайомити особливостями організації роботи редакції мультиплатформних видань.