Мультимедійний контент

Дисципліна «Мультимедійний контент» викладається для студентів першого курсу і належить до циклу практичної і професійної підготовки, дисциплін самостійного вибору навчального закладу. Предметом вивчення навчальної дисципліни є медійний контент. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: особливості контенту в журналістиці та видавничій справі; пошук даних та вироблення мультимедійного контенту.

Мета навчальної дисципліни: засвоєння студентом комплексу теоретичних знань та практичних навичок із видів, пошуку та аналізу даних та формуванню контенту для мультимедійних видань.

Завдання навчальної дисципліни:

  • навчити студентів обирати спосіб роботи з даними залежно від мети публікації,
  • оцінювати журналістський матеріал з позиції його відповідності запитам читацької аудиторії,
  • розвинути концептуальне та образне мислення. 

 

Проекти:

Екзаменаційний проект з дисципліни Мультимедійний контент "Путівник UKR.Є"

Модерний путівник Києвом District044

 

Підручник з дисципліни:

Шевченко В. Е. "Мультимедійний контент"