Візуальна комунікація

Мета навчальної дисципліни: засвоєння студентом комплексу теоретичних знань візуальної комунікації та практичних навичок зі створення візуалізацій.

Завдання навчальної дисципліни: навчити студентів обирати спосіб роботи з даними залежно від мети публікації, оцінювати журналістський матеріал з позиції його відповідності меті та запитам читацької аудиторії, розвинути концептуальне та образне мислення.

Візуальна комунікація включає знання з  культури видання, шрифтознавства, комунікаційних технологій,комп’ютерної графіки, колористики, основ технічної естетики та дизайну видання,утворюючи єдину систему практично значущих знань і вмінь. Цей цілісний комплекс орієнтований на реальні потреби до сучасного журналіста та редактора ЗМІ, що має навички журналістської роботи, дизайнера, психолога, рекламіста.

Увага при цьому приділяється як освоєнню робочого інструментарію дизайнера (закони композиції, колір, форма, простір, елементи графічного стилю), так і загальної візуальної культури.