Графічна інтерпретація інформації

Мета навчальної дисципліни — навчити студентів створювати зовнішню форму інформаційних продуктів, яка б найповніше відповідала змістовому наповненню, розробляти графічну концепцію, застосовувати графічні прийоми й композиційні закони.

Завдання навчальної дисципліни — розглядати медіапродукт як цілісну організацію в органічній єдності змісту та дизайну, що підпорядковується законам композиції, зорового сприйняття, усталеним традиціям, стандартам.

 

Предмет навчальної дисципліни — електронне та друковане видання, реклама, видавнича продукція.

Студент буде вміти:

  • створювати ефективні публікації; з
  • астосовувати закони, правила, прийоми дизайну;
  • працювати з модульною сіткою;
  • інтерпретувати інформацію відповідно до поставленого завдання;
  • аналізувати текстові та графічні матеріали;
  • визначати відповідність їхніх параметрів типу видання;
  • виділяти елементи архітектоніки друкованих видань;
  • встановлювати взаємозв’язок елементів на сторінціі;
  • створювати композиційно-графічну модель книги, газети, журналу, сайту.