Дизайн реклами

Дисципліна передбачає розуміння законів дизайну і композиції, шрифтознавства, комунікаційних технологій, Увага при цьому приділяється як освоєнню робочого інструментарію дизайнера (закони композиції, колір, форма, простір, елементи графічного стилю), так і розвитку творчого й концептуального мислення

 

Студент отримає знання та розуміння:

  • візуальних методів впливу у рекламі;
  • структури реклами різних видів і значення окремих складників;
  • елементів, що визначають корпоративний стиль; створювати іміджеву продукцію організації (фірми).