Кольористика

Завдання дисципліни — навчити студентів розуміти роль кольору в інформаційному середовищі, застосовувати колір і колірні сполучення відповідно до поставлених завдань, з’ясувати вплив кольору на сприйняття інформації, вміти правильно підбирати колірну палітру відповідно до змісту та задуму. Студенти будуть розумітися на колірних моделях; характеристиках кольору; семантичному значенні кольорів та їх сполучень в історії та культурі людства; психологічних особливостях сприйняття кольору, відповідності кольору читацькій аудиторії, її віку, статі, країни проживання, уподобань.

Студенти навчаться:

  • вибирати колірну палітру відповідно до концепції проекту; 
  • застосовувати колірні контрасти; 
  • керувати поглядом читача через колірні сполучення
  • створювати емоційні візуальні проекти.

Бакалаврський проект з колористики Михайленко Олени, керівник – д. н. соц. ком. Шевченко Вікторія Едуардівна. 

Шевченко В. Е. Колористика: Електронні дидактичні демонстраційні матеріали. Тема: Теорія кольору. – Режим доступу http://smd.univ.kiev.ua/?p=7387 – К. : Інститут журналістики, 2013. – 218 слайдів.