Мультимедійний новинний портал

Інформаційні, новинні портали стають сьогодні базовими платформами конвергентних медій, що актуалізує їх вивчення сучасним фахівцям медіагалузі. Метою викладання навчальної дисципліни ознайомити студентів із сучасними мультимедійними технологіями у ЗМІ, медіаплатформами, веб-технологіями, трансформаційними процесами, що відбулись у структурі мережевих медій під впливом конвергентних процесів; розкрити роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку новинних порталів; організацією діяльності редакції новинних порталів, оптимізації її роботи, побудови стратегії розвитку; ознайомити із особливостями планування, створення, поширення та промоції медіаконтенту на різних медіаплатформах; дослідити специфічність написання, рерайту та поширення інформації у мультимедійному медіапросторі; виявити переваги і недоліки такої інформаційної платформи як мультимедійний новинний портал.