Семіотичні методи дослідження в науці про соціальні комунікації

Метою викладання навчальної дисципліни «Семіотичні методи дослідження» є ознайомлення студентів із основами поняттями науки семіології, вироблення навичок застосування семіотичних методів у власному дослідженні. Студенти ознайомляться зі значенням символів у різних сферах соціума, впливом символіки на сприйняття повідомлення, навчаться обирати потрібну візуальну форму для передачі потрібної інформації.