Технології ефективної комунікації

Дисципліна передбачає вивчення основних принципів які сприяють ефективності комунікації та технологій що їх забезпечують. Зокрема технологій для автоматизованого опрацювання текстів та систематизації інформації, веб-сервісів для зберігання, передачі та спільної роботи над контентом, систем управління контентом, сервісів для оперативного опрацювання відео- та аудіоконтенту, формальних та неформальних шляхів передачі інформації тощо.

 

Практичне значення дисципліни полягає у визначенні доцільності використання того чи іншого комунікаційного каналу відносно цільового призначення, аудиторії та здатності адаптувати інформацію для передачі цим каналом, використовуючи сучасні інформаційні технології.