Архітектоніка видань і медіадизайн

Мета дисципліни – сформувати у студентів навички побудови естетичного гармонійного медійного продукту; дати розуміння законів, правил і засобів дизайну; розвинути творче й концептуальне мислення; навчити створювати композиції, оформлення яких відповідає змісту, поставленим завданням, естетичне й ергономічне.

Дисципліни передбачає розуміння архітектоніки видання з позиції розвитку світової культури, знання і практичне застосування типографіки, кольористики, комунікаційних технологій, комп’ютерної графіки, макетування та верстки, утворюючи єдину систему практично значущих знань і вмінь. Увага при цьому приділяється як освоєнню робочого інструментарію дизайнера (закони композиції, колір, форма, простір, елементи графічного стилю), так і розвитку творчого й концептуального мислення, загальної візуальної культури.

Студентські роботи:

"Мистецтво на грані реальності"

Навчальні матеріали: