Верстання медій

Метою дисципліни є освоєння студентом комплексу теоретичних знань і практичних умінь зі створення друкованих видань за допомогою програми верстки Adobe InDesign.

Студенти вивчають інтерфейс, інструментарій, особливості роботи з текстом та зображеннями у програмі Adobe InDesign, отримують теоретичні знання і практичні навички з комп’ютерної обробки та підготовки до друку різних видів зображальних оригіналів; підготовки текстового контенту та верстки газетно-журнальних, книжкових та аркушевих видань. Також студенти опановують технологію дополіграфічної підготовки оригінал-макетів, створюють друковані видання різних видів.

Студентські роботи:

Журнал "Графін"

Газета "ВІЖН"

Газета "ПроТе"

Журнал «СтудDay»

Навчальні матеріали: