Дизайн в рекламі та PR

Під час вивчення дисципліни студенти отримають такі знання та навички:

  • знання візуальних методів впливу у рекламі, структури реклами різних видів і значення окремих складників;
  • знання елементів, що визначають корпоративний стиль, створення іміджевої продукції організації (фірми)
  • створення власних рекламних оголошень;

    Детальніше...

Дизайн реклами

Дисципліна передбачає розуміння законів дизайну і композиції, шрифтознавства, комунікаційних технологій, Увага при цьому приділяється як освоєнню робочого інструментарію дизайнера (закони композиції, колір, форма, простір, елементи графічного стилю), так і розвитку творчого й концептуального мислення

Детальніше...

Електронні видання

Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений вивченню основ векторної графіки (вивчення інструментарію та можливостей програм Adobe Illustrator, Corel Draw; створенню інфографік і друкованої продукції засобами векторної графіки). Другий – інтерактивним електронним виданням у форматі PDF (засвоєнню навичок, необхідних для роботи з форматами, базованими на метаданих: epub та fb2).

Детальніше...

Журналістика даних

Завдання навчальної дисципліни: навчити студентів шукати, аналізувати, систематизувати інформацію, обирати спосіб роботи з даними залежно від мети публікації, оцінювати журналістський матеріал з позиції його відповідності меті та запитам читацької аудиторії. Професійні навички орієнтовані на реальні потреби до сучасного журналіста та редактора ЗМІ, що має навички журналістської роботи, дизайнера, психолога, рекламіста. Увага при цьому приділяється як освоєнню робочого інструментарію дизайнера (закони композиції, колір, форма, простір, елементи графічного стилю), так і розвитку творчого й концептуального мислення, загальної візуальної культури.

Детальніше...

Кольористика

Завдання дисципліни — навчити студентів розуміти роль кольору в інформаційному середовищі, застосовувати колір і колірні сполучення відповідно до поставлених завдань, з’ясувати вплив кольору на сприйняття інформації, вміти правильно підбирати колірну палітру відповідно до змісту та задуму. Студенти будуть розумітися на колірних моделях; характеристиках кольору; семантичному значенні кольорів та їх сполучень в історії та культурі людства; психологічних особливостях сприйняття кольору, відповідності кольору читацькій аудиторії, її віку, статі, країни проживання, уподобань.

Детальніше...

Комп’ютерна графіка: Газетно-журнальні видання

Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений опануванню функціоналу програми Adobe Photoshop (опрацюванню та редагуванню зображень, створенню реалістичних фотомонтажів тощо). Другий  –  можливостям програмного пакету Adobe InDesign із подальшим застосуванням умінь для верстки друкованої продукції різного типу.

Детальніше...

Майстер-клас із електронних видань

Метою викладання навчальної дисципліни ознайомити студентів із сучасними медіаплатформами, мережевими технологіями, проаналізувати трансформаційні процеси, що відбулись у структурі ЗМІ під впливом конвергентних процесів; розкрити роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку мережевих медіа; дати оцінку структурі сучасних мультиплатформних видань; організацію діяльності конвергентних засобів масової інформації, видавництв; ознайомити із особливостями планування, створення, поширення та промоції медіаконтенту на різних медіаплатформах; дослідити специфічність застосування різноманітних каналів поширення інформації у професійній діяльності на практиці. 

Детальніше...

Майстер-клас з дизайну реклами

Завдання дисципліни - навчити студентів розуміти особливості візуальних методів впливу у рекламі та структури реклами різних видів і значення окремих складників. Також студенти будуть знати елементи, що визначають корпоративний стиль та як створювати іміджеву продукцію організації (фірми). 

Детальніше...

Майстер-клас з мультиплатформних видань

В межах цієї дисципліни студенти отримають знання про роботу журналіста, редактора в мережевому медіа, дізнаються про медіаплатформи та канали поширення медіаконтенту в мережі, вивчать професійні та етичні норми діяльності журналістів, блогерів, піарників та видавців у мережевому середовищі тощо. Навчання відбуватиметься на прикладі роботи з системами управління контентом (CMS). 

Детальніше...

Майстер-клас з мультиплатформних видань

Предметом вивчення навчальної дисципліни є медіаплатформи, мережеві технології, трансформаційні процеси, що відбулись у структурі ЗМІ під впливом конвергентних процесів.   

Детальніше...