Медіа-стартап

Студент має дізнатися про специфіку всіх стадій підготовки і запуску власного інтернет-медіа та підготовки стартового контенту і первинної промоції ресурсу. 

Детальніше...

Медіадизайн

Дисципліна передбачає знайомство з передовим досвідом науки про візуальні комунікації — соціологічними, психологічними та культурологічними аспектами візуальної мови ЗМІ. Дисципліна також включає комплексні знання з історії мистецтва, культури видання, композиції, виробництва різних видів медіапродукції, вивчення типографіки, знання з видів і еволюції шрифтів, їх застосування для конкретних цілей і конкретних видів медіа продукції, розглядає всі види знакових систем: від символу, логотипу до абстрактних зображень та фотографічних монтажів. Значна увага приділяється розвитку творчого мислення, психології сприйняття інформації, поглибленій підготовці в області візуальної журналістики, а також в її прикладних аспектах.

Детальніше...

Мультимедійний контент

Дисципліна «Мультимедійний контент» викладається для студентів першого курсу і належить до циклу практичної і професійної підготовки, дисциплін самостійного вибору навчального закладу. Предметом вивчення навчальної дисципліни є медійний контент. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: особливості контенту в журналістиці та видавничій справі; пошук даних та вироблення мультимедійного контенту.

Детальніше...

Мультимедійний новинний портал

Інформаційні, новинні портали стають сьогодні базовими платформами конвергентних медій, що актуалізує їх вивчення сучасним фахівцям медіагалузі. Метою викладання навчальної дисципліни ознайомити студентів із сучасними мультимедійними технологіями у ЗМІ, медіаплатформами, веб-технологіями, трансформаційними процесами, що відбулись у структурі мережевих медій під впливом конвергентних процесів; розкрити роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку новинних порталів; організацією діяльності редакції новинних порталів, оптимізації її роботи, побудови стратегії розвитку; ознайомити із особливостями планування, створення, поширення та промоції медіаконтенту на різних медіаплатформах; дослідити специфічність написання, рерайту та поширення інформації у мультимедійному медіапросторі; виявити переваги і недоліки такої інформаційної платформи як мультимедійний новинний портал.

Детальніше...

Мультимедійний редактор ЗМІ

Комплексний підхід до вивчення цієї дисципліни студентами сприятиме підвищенню їхньої конкурентоспроможності, відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня та професійних компетенціям, адже діяльність сучасного засобу масової інформації – газети, журналу, телевізійного каналу чи інтернет видання – важко уявити без редактора. Поєднуючи в собі творчі та управлінські функції, редактор очолює авторський колектив видання, формує його концепцію, відповідає за позицію на медіаринку та в інформаційному просторі.

Детальніше...

Мультимедійний редактор книги: електронні книги у форматі e-pub

У межах спеціалізації студенти навчаться створювати  електронні книги від концепції до втілення задуму у життя. Студент буде вміти:

  • створювати концепцію книги в залежності від її призначення, розробляти композиційно-графічну модель електронної книги, дизайн сторінок; 
  • отримає навички роботи з програмами та технологіями  для створення електронних інтерактивних та 3D книг. 

    Детальніше...

Основи журналістики

Курс складається із двох змістових модулів. Перший присвячений вивченню основних термінів та понять дисципліни, основам і базовим прийомам роботи у програмному пакеті QuarkXPress / Adobe InDesign. Другий – верстці книжкової та газетно-журнальної продукції у програмі QuarkXPress / Adobe InDesign.

Детальніше...

Основи технічної естетики й дизайну видання

Предметом вивчення навчальної дисципліни є електронне та друковане видання, реклама, видавнича продукція, зокрема їх візуальна складова. Важливими для повноцінного розуміння дисципліни є знання з курсів Шрифтознавство, Комп'ютерна графіка, Макетування та верстка, Основи видавничої справи.

Детальніше...

Підтримка сайту

Навчальна дисципліна «Електронні видання: підтримка сайту» викладається на 4 курсі напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» і спрямована на підготовку фахівців-редакторів електронних видань для роботи з мультимедійним та інтерактивним контентом. Курс охоплює як технічні, так і творчі аспекти роботи. На заняттях студенти отримують практичні навички підготовки мультимедійного контенту, опановують прийоми комунікації з аудиторією.

Детальніше...

Практикум з нових технологій в медіагалузі

Студенти вивчають, як спрямувати активність інтернет-користувачів, викликати бажану реакцію аудиторії на той чи інший матеріал; аналізують використання таких специфічних інструментів, як тролінг, флуд, інформаційні віруси, інтернет-флешмоби тощо. В межах дисципліни також вивчають мотивації інтернет-користувачів до виявлення активності в мережі, закономірності реагування на повідомлення різного змісту та форми, поведінкові-моделі інтернет-кристувачів тощо.

Детальніше...