Прецедентні тексти в крос-медійній комунікації

У межах вивчення даної дисципліни студенти аналізують сучасні тексти мас-медій із точки зору використання в них прецедентних текстів ‒ загальновідомої інформації, пов’язаної з культурною спадщиною народу та актуальними висловами. «Літо красне проспівали» (про опалювальний сезон) як приклад прецедентного тексту. Журналіст, рекламіст та редактор повинні влучно використовувати вислови, фразеологізми, цитати з літератури чи навіть фільмів. Саме тому на заняттях студенти розвивають образне мислення та вчаться добирати альтернативні заголовки, обігравати зміст статті, додавати прикладів із класичної літератури. Курс розрахований на студентів напряму «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама і зв’язки з громадськістю».

Детальніше...

Редактор нових медій

Спеціалізацію «Редактор нових медій» має на меті освоєння знань по створенню різноманітних інтерактивних та статичних надбудов для сучасних електронних та друкованих видань з допомогою новітніх програмних додатків, мережевих ресурсів, сучасних технологій та методик.

Детальніше...

Реклама та PR в інтернеті

Завдання дисципліни - навчити студентів створювати оекламу для інтернет-видань, соцмереж, просувати продукцію через інтернет-канали. Студенти навчаться:

  • відрізняти види інтернет-реклами, її відмінності від друкованої, теле-реклами;
  • розумітися у мережевих засобах просування; вірусному маркетингу, продакт плейсмент, ембієнт маркетинг;
  •  створювати інтернет-рекламу, обирати вид реклами для конкретної ситуації;
  • знаходити практичні рішення в питаннях правового регулювання й етичної проблематики інтернет-реклами;
  • адаптувати рекламу для соціальних мереж, оформлення мережевих акцій, конкурсів;
  • використовувати електронну пошту в рекламній діяльності, створенні та верстці веб-розсилок.

Семіотичні методи дослідження в науці про соціальні комунікації

Метою викладання навчальної дисципліни «Семіотичні методи дослідження» є ознайомлення студентів із основами поняттями науки семіології, вироблення навичок застосування семіотичних методів у власному дослідженні. Студенти ознайомляться зі значенням символів у різних сферах соціума, впливом символіки на сприйняття повідомлення, навчаться обирати потрібну візуальну форму для передачі потрібної інформації.

Детальніше...

Системи управління контентом

Завдання дисципліни: ознайомити студентів з інтерфейсом, інструментарієм, особливостями роботи із системами управління контентом; навчити створювати та адмініструвати динамічні електронні видання на платформах різних систем управління контентом.

Детальніше...

Технології ефективної комунікації

Дисципліна передбачає вивчення основних принципів які сприяють ефективності комунікації та технологій що їх забезпечують. Зокрема технологій для автоматизованого опрацювання текстів та систематизації інформації, веб-сервісів для зберігання, передачі та спільної роботи над контентом, систем управління контентом, сервісів для оперативного опрацювання відео- та аудіоконтенту, формальних та неформальних шляхів передачі інформації тощо.

Детальніше...

Технологія презентації

Даний курс призначений для оволодіння студентами технологією представлення інформації. Уміння професійно представляти інформацію — важлива якість фахівця медіагалузі.

Мета курсу — навчити студентів представляти інформацію в доступному вигляді під час публічних виступів.

Детальніше...

Художньо-технічне оформлення

Завдання дисципліни передбачає вивчення процесу оформлення друкованих та електронних видань, роботу з авторським текстом, написання заголовкових компонентів, підбір ілюстративного ряду, написання текстівок, створення інфографіки, вивчення і практичне застосування правил та прийомів дизайну, структурування тексту, створення рубрикації видання, айдентики видання з урахуванням змісту, категорії читачів, призначення, можливостей розповсюдження. Усі питання розглядаються у відповідності з вимогами сучасних державних стандартів. Також студенти дізнаються про функціональні обов'язки арт-директора, більд-редактора, дизайнера, художнього редактора.

Детальніше...