Планування діяльності мультимедійної редакції

Мета дисципліни - ознайомити студентів із принципом формування та роботи конвергентної редакції. Студенти зможуть дізнатись про основи стратегічного планування, створення тематичного плану публікацій, специфіку відбору кадрів та особливості ведення редакційної політики. Студенти зможуть практично створити редакційний колектив для створення і запуску власного проекту, навчитися ефективно розподіляти завдання та обов'язки серед членів колективу, підпорядкування відділів. 

Веб-проектування

Дисципліна «Веб-проектування» передбачає вивчення способів і засобів організації веб-даних таким чином, щоб інформація була коректно структурованою як з точки зору системних, технічних та естетичних вимог до інтерфейсів, так і з точки зору ефективності взаємодії з користувачем. Вивчаються основи інформаційної архітектури ресурсу (IA): як шляхом правильного розміщення розділів веб-ресурсу, коректного взаємозв’язку між сторінками скорочується кількість кроків, що необхідно виконати користувачеві для досягнення бажаної мети (знайти необхідну інформацію). Коректна побудова інформаційної архітектури ресурсу значно впливає на загальне враження від сайту, зручність його використання та користь для відвідувачів сайту. Також вивчається організація процесу використання ресурсу (UX-архітектура) — як користувач поводитиметься на сайті, та правила і засоби для створення користувацького інтерфейсу (UI-дизайн).

Соціальні медіа

Вивчення даного курсу передбачає:

 • розуміння структури соціальних мереж, особливостей платформ соцмереж для медіа;
 • вміння використовувати інформацію із соціальних мереж (пошук, верифікація, фактчекінг), створювати контент із посиланням на користувацький контент;
 • знання можливостей соціальних мереж здійснювати медіа-трансляцію в режимі реального часу;
 • ведення персонального акаунту журналіста як платформи для самопублікації журналістських матеріалів;
 • знання редакційних вимог до використання журналістами соціальних мереж; редакційних кодексів на прикладі українського та світового досвіду;
 • розбудова власної ідентичності у соціальних мережах, управління власною ідентичністю, узгодження практики розвитку власного акаунту з редакційною політикою медіа;
 • розуміння взаємодії журналістів із користувачами соціальних мереж, особливості інтерактиву, пряме спілкування (приватні повідомлення), публічне коментування, етика контактів з представниками аудиторії у соціальних мережах.

Практикум з нових технологій в медіагалузі

Студенти вивчають, як спрямувати активність інтернет-користувачів, викликати бажану реакцію аудиторії на той чи інший матеріал; аналізують використання таких специфічних інструментів, як тролінг, флуд, інформаційні віруси, інтернет-флешмоби тощо. В межах дисципліни також вивчають мотивації інтернет-користувачів до виявлення активності в мережі, закономірності реагування на повідомлення різного змісту та форми, поведінкові-моделі інтернет-кристувачів тощо.

Студенти опанують нові можливості цифрового формату подачі інформації; типологію художнього контенту інтернет-видань; архітектоніку гіпертекстових творів; філософське підґрунтя медіамистецтв доби Інтернету.

Студенти навчаться 

 • організовувати інтернет-середовище для багатоавторного креативу;
 • будувати наративні гіпертексти з розгалуженим сюжетом;
 •  створювати мультимедійні проекти;
 • здійснювати пошук та впровадження нових медіаформатів конвергентних медій; формулювання редакційної політики друкованих та електронних видань, дослідження рівня комунікативності медіапродукту на рівні композиційно- графічної моделі та контентному;
 • візуалізувати контент у програмах візуалізації даних та інфографіки;
 • розробляти стратегії, бізнес-план, моделі кросплатформних видань; робота у соціальних мережах;
 • використовувати мультимедійні сервіси для редактора видавничих проектів та конвергентних медіа;
 • проектувати UI та UX концепції;
 • розробляти та впроваджувати стратегії промоції та монетизації видавничих проектів засобами соціальних мереж;
 • знати основи кібербезпеки та онлайн-загроз у видавничій справі;
 • організовувати, презентувати і поширювати інформацію про друкований чи електронний видавничий продукт, використовуючи мультимедійні технології;
 • працювати із сучасними провідними системами управління контенту CMS.

 

Системи управління контентом

Завдання дисципліни: ознайомити студентів з інтерфейсом, інструментарієм, особливостями роботи із системами управління контентом; навчити створювати та адмініструвати динамічні електронні видання на платформах різних систем управління контентом.

Студент буде знати:

 

 • значення термінів та професійних жаргонізмів, пов’язаних із CMS;
 • переваги і недоліки, головні відмінності між CMS;
 • веб-адреси сайтів, де здійснюється технічна підтримка CMS;
 • прийоми встановлення і принципи роботи найпопулярніших в Україні CMS (WordPress, Joomla!, Drupal);
 • влаштування панелей управління найпопулярнішими CMS;
 • основні розширення для найпопулярніших CMS;
 • особливості створення рубрикації динамічних електронних видань;
 • принципи роботи всіх внутрішніх менеджерів CMS;
 • поштові інструменти в системах управління контентом;
 • особливості керування всіма сторінками динамічного електронного видання.

 

Студент навчиться:

 • створювати, імпортувати та експортувати бази даних;
 • самостійно встановлювати системи управління контентом Joomla!, WordPress, Drupal;
 • здійснювати основні налаштування (конфігурацію) у встановленій CMS;
 • створювати секції, категорії, основні та додаткові меню сайту;
 • користуватись менеджерами меню, статей, медіа, користувачів, мов тощо;
 • керувати всіма сторінками динамічного електронного видання за допомогою системи управління контентом;
 • встановлювати розширення для систем управління контентом, зокрема для інтерактивного спілкування, під’єднувати додаткові модулі та плагіни та користуватись ними;
 • створювати послугу електронної пошти через веб-сайт;
 • встановлювати і змінювати шаблони в панелі управління динамічного електронного видання;
 • здійснювати українізацію системи управління контентом;
 • здійснювати оновлення версії поточної системи управління контентом.

 

Підтримка сайту

Навчальна дисципліна «Електронні видання: підтримка сайту» викладається на 4 курсі напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» і спрямована на підготовку фахівців-редакторів електронних видань для роботи з мультимедійним та інтерактивним контентом. Курс охоплює як технічні, так і творчі аспекти роботи. На заняттях студенти отримують практичні навички підготовки мультимедійного контенту, опановують прийоми комунікації з аудиторією.

Мультимедійний редактор книги: електронні книги у форматі e-pub

У межах спеціалізації студенти навчаться створювати  електронні книги від концепції до втілення задуму у життя. Студент буде вміти:

 • створювати концепцію книги в залежності від її призначення, розробляти композиційно-графічну модель електронної книги, дизайн сторінок; 
 • отримає навички роботи з програмами та технологіями  для створення електронних інтерактивних та 3D книг. 
 • створювати електронні інтерактивні книг, підготовка текстових, аудіо- та графічних матеріалів, їхнє редагування та публікація;
 • готувати візуальний ряд під необхідний формат книжки;
 • публікувати електронні книжки у форматі e-pub.

 

Художньо-технічне оформлення

Завдання дисципліни передбачає вивчення процесу оформлення друкованих та електронних видань, роботу з авторським текстом, написання заголовкових компонентів, підбір ілюстративного ряду, написання текстівок, створення інфографіки, вивчення і практичне застосування правил та прийомів дизайну, структурування тексту, створення рубрикації видання, айдентики видання з урахуванням змісту, категорії читачів, призначення, можливостей розповсюдження. Усі питання розглядаються у відповідності з вимогами сучасних державних стандартів. Також студенти дізнаються про функціональні обов'язки арт-директора, більд-редактора, дизайнера, художнього редактора.

За результатами дисципліни студент буде вміти:

 

 • створювати графічну концепцію проекту;
 • складати план-проект оформлення видання;
 • наповнювати видання контентом з урахуванням стандартів і видавничих норм;
 • дотримуватися в текстових та візуальних матеріалах єдиного стилю видання;
 • розробляти айдентику друкованого або інтернет-видання.

 

Навчальні матеріали з дисципліни.

Портфоліо студентів.

Майстер-клас з дизайну реклами

Завдання дисципліни - навчити студентів розуміти особливості візуальних методів впливу у рекламі та структури реклами різних видів і значення окремих складників. Також студенти будуть знати елементи, що визначають корпоративний стиль та як створювати іміджеву продукцію організації (фірми). 

Студенти навчаться:

 • використовувати візуальні засоби та види композиції;
 • встановлювати взаємозв’язок елементів у просторі рекламного оголошення.   
 • розумітися в типографіці та колористиці.
 • аналізувати існуючі рекламні матеріали;
 • створювати власну рекламну продукцію;
 • знати та застосовувати композиційні закони, правила, прийоми дизайну,                       
 • застосовувати кольорові закономірності у рекламі відповідно до аудиторії споживачів і тематики реклами;
 • розроюляти фірмовий стиль, айдентику.

Навчальні матеріали.

Кольористика

Завдання дисципліни — навчити студентів розуміти роль кольору в інформаційному середовищі, застосовувати колір і колірні сполучення відповідно до поставлених завдань, з’ясувати вплив кольору на сприйняття інформації, вміти правильно підбирати колірну палітру відповідно до змісту та задуму. Студенти будуть розумітися на колірних моделях; характеристиках кольору; семантичному значенні кольорів та їх сполучень в історії та культурі людства; психологічних особливостях сприйняття кольору, відповідності кольору читацькій аудиторії, її віку, статі, країни проживання, уподобань. Студенти навчаться 

 • вибирати колірну палітру відповідно до концепції проекту; 
 • застосовувати колірні контрасти; 
 • керувати поглядом читача через колірні сполучення
 • створювати емоційні візуальні проекти.

Бакалаврський проект з колористики Михайленко Олени, керівник – д. н. соц. ком. Шевченко Вікторія Едуардівна. 

Шевченко В. Е. Колористика: Електронні дидактичні демонстраційні матеріали. Тема: Теорія кольору. – Режим доступу http://smd.univ.kiev.ua/?p=7387 – К. : Інститут журналістики, 2013. – 218 слайдів.