Підтримка сайту

Навчальна дисципліна «Електронні видання: підтримка сайту» викладається на 4 курсі напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» і спрямована на підготовку фахівців-редакторів електронних видань для роботи з мультимедійним та інтерактивним контентом. Курс охоплює як технічні, так і творчі аспекти роботи. На заняттях студенти отримують практичні навички підготовки мультимедійного контенту, опановують прийоми комунікації з аудиторією.