Візуальні стратегії

В межах дисципліни студенти вивчають як забезпечити одну з головних умов успішної реалізації проекту — створення його привабливого візуального образу в очах споживача.

Розробка якісної візуальної стратегії забезпечує впізнаваність бренду/продукту та підкреслює його конкурентні переваги. Грамотно розроблена система візуальної ідентифікації сприяє формуванню необхідного іміджу, посилює лояльність споживачів та сприяє збільшенню ефективності впровадження будь-яких нових товарів на ринок.

Створення візуальної стратегії передбачає кілька основних етапів, які розглядаються в межах дисципліни: 

• генерація ідей, підбір ключових складників продукту, створення знаку або логотипу, стилетворчих елементів, вибір шрифтів та кольорової гами;

• розробка стандартів та рекомендацій з використання фірмового стилю (логобук, гайдлайн, брендбук);

• впровадження фірмового стилю та супровід проектів.

Візуальна комунікація

Мета навчальної дисципліни: засвоєння студентом комплексу теоретичних знань візуальної комунікації та практичних навичок зі створення візуалізацій.

Завдання навчальної дисципліни: навчити студентів обирати спосіб роботи з даними залежно від мети публікації, оцінювати журналістський матеріал з позиції його відповідності меті та запитам читацької аудиторії, розвинути концептуальне та образне мислення. Візуальна комунікація включає знання з  культури видання, шрифтознавства, комунікаційних технологій,комп’ютерної графіки, колористики, основ технічної естетики та дизайну видання,утворюючи єдину систему практично значущих знань і вмінь. Цей цілісний комплекс орієнтований на реальні потреби до сучасного журналіста та редактора ЗМІ, що має навички журналістської роботи, дизайнера, психолога, рекламіста.

Увага при цьому приділяється як освоєнню робочого інструментарію дизайнера (закони композиції, колір, форма, простір, елементи графічного стилю), так і загальної візуальної культури.

Аналітика інтернет-медіа

Писати якісні і об'єктивні аналітичні матеріали вміє далеко не кожен журналіст. Адже треба до важливих суспільних проблем застосувати, фактично, науковий підхід, з'ясувати причини і наслідки відомих подій, а потім викласти логічні побудови у читабельній формі. Спецкурс "Аналітична журналістика" має навчити вас робити це на практиці.

Художньо-технічне оформлення

Завдання дисципліни передбачає вивчення процесу оформлення друкованих та електронних видань, роботу з авторським текстом, написання заголовкових компонентів, підбір ілюстративного ряду, написання текстівок, створення інфографіки, вивчення і практичне застосування правил та прийомів дизайну, структурування тексту, створення рубрикації видання, айдентики видання з урахуванням змісту, категорії читачів, призначення, можливостей розповсюдження. Усі питання розглядаються у відповідності з вимогами сучасних державних стандартів. Також студенти дізнаються про функціональні обов'язки арт-директора, більд-редактора, дизайнера, художнього редактора.

За результатами дисципліни студент буде вміти:

 

 • створювати графічну концепцію проекту;
 • складати план-проект оформлення видання;
 • наповнювати видання контентом з урахуванням стандартів і видавничих норм;
 • дотримуватися в текстових та візуальних матеріалах єдиного стилю видання;
 • розробляти айдентику друкованого або інтернет-видання.

 

Навчальні матеріали з дисципліни.

Портфоліо студентів.

Майстер-клас з дизайну реклами

Завдання дисципліни - навчити студентів розуміти особливості візуальних методів впливу у рекламі та структури реклами різних видів і значення окремих складників. Також студенти будуть знати елементи, що визначають корпоративний стиль та як створювати іміджеву продукцію організації (фірми). 

Студенти навчаться:

 • використовувати візуальні засоби та види композиції;
 • встановлювати взаємозв’язок елементів у просторі рекламного оголошення.   
 • розумітися в типографіці та колористиці.
 • аналізувати існуючі рекламні матеріали;
 • створювати власну рекламну продукцію;
 • знати та застосовувати композиційні закони, правила, прийоми дизайну,                       
 • застосовувати кольорові закономірності у рекламі відповідно до аудиторії споживачів і тематики реклами;
 • розроюляти фірмовий стиль, айдентику.

Навчальні матеріали.

Кольористика

Завдання дисципліни — навчити студентів розуміти роль кольору в інформаційному середовищі, застосовувати колір і колірні сполучення відповідно до поставлених завдань, з’ясувати вплив кольору на сприйняття інформації, вміти правильно підбирати колірну палітру відповідно до змісту та задуму. Студенти будуть розумітися на колірних моделях; характеристиках кольору; семантичному значенні кольорів та їх сполучень в історії та культурі людства; психологічних особливостях сприйняття кольору, відповідності кольору читацькій аудиторії, її віку, статі, країни проживання, уподобань. Студенти навчаться 

 • вибирати колірну палітру відповідно до концепції проекту; 
 • застосовувати колірні контрасти; 
 • керувати поглядом читача через колірні сполучення
 • створювати емоційні візуальні проекти.

Бакалаврський проект з колористики Михайленко Олени, керівник – д. н. соц. ком. Шевченко Вікторія Едуардівна. 

Шевченко В. Е. Колористика: Електронні дидактичні демонстраційні матеріали. Тема: Теорія кольору. – Режим доступу http://smd.univ.kiev.ua/?p=7387 – К. : Інститут журналістики, 2013. – 218 слайдів.  

 

Журналістика даних

Завдання навчальної дисципліни: навчити студентів шукати, аналізувати, систематизувати інформацію, обирати спосіб роботи з даними залежно від мети публікації, оцінювати журналістський матеріал з позиції його відповідності меті та запитам читацької аудиторії. Професійні навички орієнтовані на реальні потреби до сучасного журналіста та редактора ЗМІ, що має навички журналістської роботи, дизайнера, психолога, рекламіста. Увага при цьому приділяється як освоєнню робочого інструментарію дизайнера (закони композиції, колір, форма, простір, елементи графічного стилю), так і розвитку творчого й концептуального мислення, загальної візуальної культури.

Студент буде знати:

 • новітні технології створення журналістських повідомлень;
 • базові принципи візуалізації даних, принципи побудови візуальної ідентичності;
 • еволюцію медіадизайну в контексті технологічного процесу;
 • основи комунікаційних процесів та візуального мислення;
 • типологію візуальних засобів композиції;
 • історію та культуру візуалізації та інфографіки як презентацію абстрактних чисельних даних, взаємозв'язків та понять;
 • світові набутки відображення інформації у журналістиці.

Студент навчиться:

 • збирати, аналізувати та презентувати дані для видавничого проекту;
 • формулювати ідею та концепцію майбутнього матеріалу;
 • створювати візуальний видавничий проект, ефективні публікації;
 • інтерпретувати інформацію відповідно до поставленого завдання;
 • застосовувати закони, правила, прийоми дизайну;
 • використовувати візуальні акценти відповідно до поставленого завдання;
 • працювати у програмах створення таймлайнів, карт, схем, статистичної аналітики.

Графічна інтерпретація інформації

Мета навчальної дисципліни — навчити студентів створювати зовнішню форму інформаційних продуктів, яка б найповніше відповідала змістовому наповненню, розробляти графічну концепцію, застосовувати графічні прийоми й композиційні закони.

Завдання навчальної дисципліни — розглядати медіапродукт як цілісну організацію в органічній єдності змісту та дизайну, що підпорядковується законам композиції, зорового сприйняття, усталеним традиціям, стандартам.

Предмет навчальної дисципліни — електронне та друковане видання, реклама, видавнича продукція.

Студент буде вміти:

 • створювати ефективні публікації; з
 • астосовувати закони, правила, прийоми дизайну;
 • працювати з модульною сіткою;
 • інтерпретувати інформацію відповідно до поставленого завдання;
 • аналізувати текстові та графічні матеріали;
 • визначати відповідність їхніх параметрів типу видання;
 • виділяти елементи архітектоніки друкованих видань;
 • встановлювати взаємозв’язок елементів на сторінціі;
 • створювати композиційно-графічну модель книги, газети, журналу, сайту.

 

Візуалізація журналістського тексту

Студент отримає знання про візуальні особливості створення різних типів видань. Результатом курсу буде отримання таких знань:

 • концептуальному мисленню, яке втілюється у проектуванні видань;
 • підвалини знань про побудову видання;
 • ергономічне оформлення видання у відповідності з поставленими завданнями,  змістом і привабливістю.

Майстер-клас з мультиплатформних видань

В межах цієї дисципліни студенти отримають знання про роботу журналіста, редактора в мережевому медіа, дізнаються про медіаплатформи та канали поширення медіаконтенту в мережі, вивчать професійні та етичні норми діяльності журналістів, блогерів, піарників та видавців у мережевому середовищі тощо. Навчання відбуватиметься на прикладі роботи з системами управління контентом (CMS). 

По закінченню курсу студент зможе:

 • організувати роботу онлайн-редакції мультиплатформного видання;
 • використовувати різні медіаплатформи для створення контенту із врахуванням їхньої специфіки та орієнтації на певну аудиторію;
 • розробити стратегію розвитку мультиплатформного видання, а також поставити проміжні орієнтири та цілі;
 • поширювати інформацію через різні платформи, канали тощо;
 • керуватися етичними нормами у роботі в сфері масової комунікації;
 • робити проміжні висновки, реагувати на події, реорганізовувати роботу ресурсу, редакції тощо;
 • обирати необхідну платформу для покращення комункації та підвищення рівня комунікативності медіаресурсу.