Seo-копірайтинг

У цій дисципліні студенти навчаться писати та редагувати грамотні, цікаві для користувачів тексти з використанням ключових слів та тегів. Seo-тексти – це основний інструмент для просування сайтів та блогів в мережі. Завданням sео-копірайтера є створити контент таким чином, щоб користувач зміг прочитати й зрозуміти текст, і при цьому текст вміщував усі необхідні для просування ключові слова в потрібних містах і потрібних пропорціях.

 

 

Також під час вивчення дисципліни студенти зможуть ефективно працювати з такими поняттями, як цільова аудиторія, активність користувачів, семантичне ядро, рейтинги сайтів, пошукова оптимізація та багато іншого, а також оволодіють інструментами для ефективної оптимізації контенту.

Реклама та PR в інтернеті

Завдання дисципліни - навчити студентів створювати оекламу для інтернет-видань, соцмереж, просувати продукцію через інтернет-канали. Студенти навчаться:

 • відрізняти види інтернет-реклами, її відмінності від друкованої, теле-реклами;
 • розумітися у мережевих засобах просування; вірусному маркетингу, продакт плейсмент, ембієнт маркетинг;
 •  створювати інтернет-рекламу, обирати вид реклами для конкретної ситуації;
 • знаходити практичні рішення в питаннях правового регулювання й етичної проблематики інтернет-реклами;
 • адаптувати рекламу для соціальних мереж, оформлення мережевих акцій, конкурсів;
 • використовувати електронну пошту в рекламній діяльності, створенні та верстці веб-розсилок.

Художньо-технічне оформлення

Завдання дисципліни передбачає вивчення процесу оформлення друкованих та електронних видань, роботу з авторським текстом, написання заголовкових компонентів, підбір ілюстративного ряду, написання текстівок, створення інфографіки, вивчення і практичне застосування правил та прийомів дизайну, структурування тексту, створення рубрикації видання, айдентики видання з урахуванням змісту, категорії читачів, призначення, можливостей розповсюдження. Усі питання розглядаються у відповідності з вимогами сучасних державних стандартів. Також студенти дізнаються про функціональні обов'язки арт-директора, більд-редактора, дизайнера, художнього редактора.

За результатами дисципліни студент буде вміти:

 

 • створювати графічну концепцію проекту;
 • складати план-проект оформлення видання;
 • наповнювати видання контентом з урахуванням стандартів і видавничих норм;
 • дотримуватися в текстових та візуальних матеріалах єдиного стилю видання;
 • розробляти айдентику друкованого або інтернет-видання.

 

Навчальні матеріали з дисципліни.

Портфоліо студентів.

Медіа-стартап

Студент має дізнатися про специфіку всіх стадій підготовки і запуску власного інтернет-медіа та підготовки стартового контенту і первинної промоції ресурсу. 

Студент отримає такі знання та навички:

 • розробки і формулювання концепції інтернет-медіа; 
 • обрання технічних характеристик при створенні ресурсу;
 • основи залучення аудиторії до ресурсу. 

 

Майстер-клас з дизайну реклами

Завдання дисципліни - навчити студентів розуміти особливості візуальних методів впливу у рекламі та структури реклами різних видів і значення окремих складників. Також студенти будуть знати елементи, що визначають корпоративний стиль та як створювати іміджеву продукцію організації (фірми). 

Студенти навчаться:

 • використовувати візуальні засоби та види композиції;
 • встановлювати взаємозв’язок елементів у просторі рекламного оголошення.   
 • розумітися в типографіці та колористиці.
 • аналізувати існуючі рекламні матеріали;
 • створювати власну рекламну продукцію;
 • знати та застосовувати композиційні закони, правила, прийоми дизайну,                       
 • застосовувати кольорові закономірності у рекламі відповідно до аудиторії споживачів і тематики реклами;
 • розроюляти фірмовий стиль, айдентику.

Навчальні матеріали.

Кольористика

Завдання дисципліни — навчити студентів розуміти роль кольору в інформаційному середовищі, застосовувати колір і колірні сполучення відповідно до поставлених завдань, з’ясувати вплив кольору на сприйняття інформації, вміти правильно підбирати колірну палітру відповідно до змісту та задуму. Студенти будуть розумітися на колірних моделях; характеристиках кольору; семантичному значенні кольорів та їх сполучень в історії та культурі людства; психологічних особливостях сприйняття кольору, відповідності кольору читацькій аудиторії, її віку, статі, країни проживання, уподобань. Студенти навчаться 

 • вибирати колірну палітру відповідно до концепції проекту; 
 • застосовувати колірні контрасти; 
 • керувати поглядом читача через колірні сполучення
 • створювати емоційні візуальні проекти.

Бакалаврський проект з колористики Михайленко Олени, керівник – д. н. соц. ком. Шевченко Вікторія Едуардівна. 

Шевченко В. Е. Колористика: Електронні дидактичні демонстраційні матеріали. Тема: Теорія кольору. – Режим доступу http://smd.univ.kiev.ua/?p=7387 – К. : Інститут журналістики, 2013. – 218 слайдів.  

 

Журналістика даних

Завдання навчальної дисципліни: навчити студентів шукати, аналізувати, систематизувати інформацію, обирати спосіб роботи з даними залежно від мети публікації, оцінювати журналістський матеріал з позиції його відповідності меті та запитам читацької аудиторії. Професійні навички орієнтовані на реальні потреби до сучасного журналіста та редактора ЗМІ, що має навички журналістської роботи, дизайнера, психолога, рекламіста. Увага при цьому приділяється як освоєнню робочого інструментарію дизайнера (закони композиції, колір, форма, простір, елементи графічного стилю), так і розвитку творчого й концептуального мислення, загальної візуальної культури.

Студент буде знати:

 • новітні технології створення журналістських повідомлень;
 • базові принципи візуалізації даних, принципи побудови візуальної ідентичності;
 • еволюцію медіадизайну в контексті технологічного процесу;
 • основи комунікаційних процесів та візуального мислення;
 • типологію візуальних засобів композиції;
 • історію та культуру візуалізації та інфографіки як презентацію абстрактних чисельних даних, взаємозв'язків та понять;
 • світові набутки відображення інформації у журналістиці.

Студент навчиться:

 • збирати, аналізувати та презентувати дані для видавничого проекту;
 • формулювати ідею та концепцію майбутнього матеріалу;
 • створювати візуальний видавничий проект, ефективні публікації;
 • інтерпретувати інформацію відповідно до поставленого завдання;
 • застосовувати закони, правила, прийоми дизайну;
 • використовувати візуальні акценти відповідно до поставленого завдання;
 • працювати у програмах створення таймлайнів, карт, схем, статистичної аналітики.

Графічна інтерпретація інформації

Мета навчальної дисципліни — навчити студентів створювати зовнішню форму інформаційних продуктів, яка б найповніше відповідала змістовому наповненню, розробляти графічну концепцію, застосовувати графічні прийоми й композиційні закони.

Завдання навчальної дисципліни — розглядати медіапродукт як цілісну організацію в органічній єдності змісту та дизайну, що підпорядковується законам композиції, зорового сприйняття, усталеним традиціям, стандартам.

Предмет навчальної дисципліни — електронне та друковане видання, реклама, видавнича продукція.

Студент буде вміти:

 • створювати ефективні публікації; з
 • астосовувати закони, правила, прийоми дизайну;
 • працювати з модульною сіткою;
 • інтерпретувати інформацію відповідно до поставленого завдання;
 • аналізувати текстові та графічні матеріали;
 • визначати відповідність їхніх параметрів типу видання;
 • виділяти елементи архітектоніки друкованих видань;
 • встановлювати взаємозв’язок елементів на сторінціі;
 • створювати композиційно-графічну модель книги, газети, журналу, сайту.

 

Візуалізація журналістського тексту

Студент отримає знання про візуальні особливості створення різних типів видань. Результатом курсу буде отримання таких знань:

 • концептуальному мисленню, яке втілюється у проектуванні видань;
 • підвалини знань про побудову видання;
 • ергономічне оформлення видання у відповідності з поставленими завданнями,  змістом і привабливістю.

Семіотичні методи дослідження в науці про соціальні комунікації

Метою викладання навчальної дисципліни «Семіотичні методи дослідження» є ознайомлення студентів із основами поняттями науки семіології, вироблення навичок застосування семіотичних методів у власному дослідженні. Студенти ознайомляться зі значенням символів у різних сферах соціума, впливом символіки на сприйняття повідомлення, навчаться обирати потрібну візуальну форму для передачі потрібної інформації.