Візуалізація журналістського тексту

Студент отримає знання про візуальні особливості створення різних типів видань. Результатом курсу буде отримання таких знань:

  • концептуальному мисленню, яке втілюється у проектуванні видань;
  • підвалини знань про побудову видання;
  • ергономічне оформлення видання у відповідності з поставленими завданнями,  змістом і привабливістю.