Спеціалізація "Редактор нових медій"

Викладачі:

Ситник Олексій Валерійович

Філоненко Данило Валерійович

Грозна Олена Олегівна

Спеціалізація «Редактор нових медій» має на меті освоєння знань по створенню різноманітних інтерактивних та статичних надбудов для сучасних електронних та друкованих видань з допомогою новітніх програмних додатків, мережевих ресурсів, сучасних технологій та методик.

Курс передбачає освоєння професійних знань та вмінь: типологію новітніх технологій у редакційно-видавничій сфері, сучасні технічні та технологічні вимоги, стандарти видавничої продукції, огляд та вивчення інструментарію основних програмних засобів та настільних видавничих систем, апробацію основних мережевих ресурсів для створення та обробки текстового та аудіовізуального контенту, а також вивчення основних принципів функціонування новітніх технологій.

У результаті студент навчиться раціонально обирати новітні технології відповідно до поставленої мети видавничого проекту, вибудовувати стратегію розвитку свого видавничого проекту, користуватися програмними засобами та настільними видавничими системами, текстовими, графічними та аудіовізуальними редакторами.

Проекти студентів