Семіотичні методи дослідження в науці про соціальні комунікації

Викладачі:

Шевченко Вікторія Едуардівна

Фомішина Ольга Валеріївна

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із основними поняттями семіотики, ролі символу і знаку у візуальних повідомленнях, вироблення навичок застосування семіотичних методів у власному дослідженні. Дисципліна розглядає методи семіотичного аналізу, що забезпечують інтерпретацію знаків в межах науки про візуальну комунікацію. Зокрема, розглядаються особливості знакової системи візуальної реклами, її комунікативні функції, направленість на адресата та спонукання його до певної дії завдяки специфічним образам. Крім рекламних, розглядається також знаковість образотворчого, аудіального та аудіовізуального мистецтва. Вивчаються феномени знаків, типології, знакові системи, процеси сприйняття на інтерпретації смислів.

В результаті вивчення дисципліни студенти ознайомляться зі значенням символів у різних сферах соціуму, впливом символіки на сприйняття повідомлення, навчаться обирати потрібну візуальну форму для ефективної передачі інформації, аналізувати та інтерпретувати візуальні знаки у науковому дослідженні.

Проекти студентів