Візуальна комунікація

Викладачі:

Шевченко Вікторія Едуардівна

Навчальний курс спрямований на опанування студентами усім арсеналом засобів по створенню якісного графічного дизайну зі специфічними знаннями з комунікативістики, брендингу та управління проектами. Передбачається вивчення засобів візуальної комунікації (типографіка, ілюстрування, стилі та інтонації дизайну тощо), фундаментальних принципів бізнесу та комунікації у сфері дизайну, рекламної комунікації (у контексті графічного дизайну), брендингу. Окрема увага приділяється вирішенню завдань та досягненню цілей, що застосовуються при роботі з клієнтом, всередині робочих груп та при презентації проектів. Навчальна дисципліна буде цікава тим студентам, хто бажає опанувати основи графічного дизайну, включно зі знаннями про типографіку, колористику, основи композиції та прагне поглибити свої знання та вміння з візуальної комунікації.

Мета навчальної дисципліни: засвоєння студентом комплексу теоретичних знань візуальної комунікації та практичних навичок зі створення візуалізацій, використовувати у своїй професійній діяльності весь комунікаційний потенціал графічного дизайну.

Завдання навчальної дисципліни: навчити студентів обирати спосіб роботи з даними залежно від мети публікації, оцінювати журналістський матеріал з позиції його відповідності меті та запитам читацької аудиторії, розвинути концептуальне та образне мислення.

Практичні навички, які отримує студент:

  • Створювати проекти за допомогою широкого діапазону засобів графічного дизайну на високому професійному рівні.
  • Створювати проекти за допомогою широкого діапазону засобів графічного дизайну для різної аудиторії та ситуацій.
  • Генерувати, реалізовувати та ефектно презентувати ідеї і концепції засобами візуальної комунікації.
  • Вміти комунікувати з клієнтом, замовником чи роботодавцем, а також з учасниками творчого колективу, на тему візуальної реалізації проектів.
  • Використовувати психологічні особливості людського сприйняття для привернення та утримання уваги широкої аудиторії різними візуальними засобами та через різні комунікаційні канали.
  • Досягати бізнесові цілі засобами візуальної комунікації.

Навчальний курс стимулює розвиток таких особистих якостей студентів як естетична інтуїція, увага до деталей, здатність до створення образу за словесним описом, вміння передбачати результат, абстрактність, асоціативність і гнучкість мислення, креативність, здатність до сприйняття просторового співвідношення предметів.

Проекти студентів