Дизайн реклами

Викладачі:

Шевченко Вікторія Едуардівна

Завдання дисципліни - навчити студентів розуміти особливості візуальних методів впливу у рекламі та структури реклами різних видів і значення окремих складників. Також студенти будуть знати елементи, що визначають корпоративний стиль та як створювати іміджеву продукцію організації (фірми).

Дисципліна передбачає розуміння законів дизайну і композиції, шрифтознавства, комунікаційних технологій, Увага при цьому приділяється як освоєнню робочого інструментарію дизайнера (закони композиції, колір, форма, простір, елементи графічного стилю), так і розвитку творчого й концептуального мислення

Студент отримає знання та розуміння:

  • візуальних методів впливу у рекламі;
  • структури реклами різних видів і значення окремих складників;
  • елементів, що визначають корпоративний стиль; створювати іміджеву продукцію організації (фірми).
  • використовувати візуальні засоби та види композиції;
  • встановлювати взаємозв’язок елементів у просторі рекламного оголошення.
  • розумітися в типографіці та колористиці.
  • аналізувати існуючі рекламні матеріали.
Проекти студентів