Практикум з нових технологій медіагалузі

Викладачі:

Шевченко Вікторія Едуардівна

Студенти вивчають, як спрямувати активність інтернет-користувачів, викликати бажану реакцію аудиторії на той чи інший матеріал; аналізують використання таких специфічних інструментів, як тролінг, флуд, інформаційні віруси, інтернет-флешмоби тощо. В межах дисципліни також вивчають мотивації інтернет-користувачів до виявлення активності в мережі, закономірності реагування на повідомлення різного змісту та форми, поведінкові-моделі інтернет-кристувачів тощо. Студенти опанують нові можливості цифрового формату подачі інформації; типологію художнього контенту інтернет-видань; архітектоніку гіпертекстових творів; філософське підґрунтя медіамистецтв доби Інтернету.

Студенти навчаться:

 • організовувати інтернет-середовище для багатоавторного креативу;
 • будувати наративні гіпертексти з розгалуженим сюжетом; створювати мультимедійні проекти;
 • здійснювати пошук та впровадження нових медіаформатів конвергентних медій;
 • формулювання редакційної політики друкованих та електронних видань, дослідження рівня комунікативності медіапродукту на рівні композиційно- графічної моделі та контентному;
 • візуалізувати контент у програмах візуалізації даних та інфографіки; розробляти стратегії, бізнес-план, моделі кросплатформних видань; робота у соціальних мережах;
 • використовувати мультимедійні сервіси для редактора видавничих проектів та конвергентних медіа;
 • проектувати UI та UX концепції;
 • розробляти та впроваджувати стратегії промоції та монетизації видавничих проектів засобами соціальних мереж;
 • знати основи кібербезпеки та онлайн-загроз у видавничій справі;
 • організовувати, презентувати і поширювати інформацію про друкований чи електронний видавничий продукт, використовуючи мультимедійні технології;
 • працювати із сучасними провідними системами управління контенту CMS.
Проекти студентів