Сучасні крос-медійні комунікації

Викладачі:

Полісученко Анна Юріївна

Шашенко Сергій Анатолійович

Особливе значення в умовах суспільної диджиталізації набуває крос-медійність. В інформації це об’єднання перехресного контролю, перехресного зв’язку, засобів перехресного програмного забезпечення, що створює можливості для розробки т. з. "крос-системи". У царині масової комунікації – це злиття новітніх технологій, на базі якого різні технічні носії завдяки кабельному чи супутниковому зв’язку здатні доставляти потрібну інформацію споживачеві; злиття раніше роз’єднаних і віддалених одне від одного ЗМК, що до цього існували автономно (радіо і ТБ, друкована преса і гіпертекст в інтернеті, стрічка новин на мобільному телефоні чи смартфоні тощо), завдяки чому різноманітні аудиторії отримують можливість одержувати однаковий інформаційний контент через різні канали доставки. Мета навчальної дисципліни – опанувати концепцію крос-медійної конвергенції в теорії і на практиці, створювати і поширювати контент на кількох платформах і у різних форматах, задовольняти потреби цільової аудиторії і персоналізованих груп на будь-якому цифровому носієві і у будь-якому місці. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент: навчиться готувати контент для сучасних медіа, незалежно від типу каналу комунікації; зможе привернути увагу сучасної аудиторії і включити її в комунікаційний процес; отримує базові знання про структурні зміни у медіагалузі; навчиться використовувати додатки для смартфонів і планшетів як канал комунікації з аудиторією; організовувати сучасні редакції різних типів: кросмедійні, конвергентні, мультимедійні та ін.; здійснювати крос-медійний пошук тем; використовувати інтерактивність як обов’язкову складову сучасних ЗМК.