Технології та інструменти ефективної комунікації

Викладачі:

Фомішина Ольга Валеріївна

Вербовий Руслан Миколайович

Метою навчальної дисципліни є вивчення основних принципів які сприяють ефективності комунікації та технологій що їх забезпечують. Зокрема технологій для автоматизованого опрацювання текстів та систематизації інформації, веб-сервісів для зберігання, передачі та спільної роботи над контентом, систем управління контентом, сервісів для оперативного опрацювання відео- та аудіоконтенту, формальних та неформальних шляхів передачі інформації тощо.

В межах дисципліни розглядаються реальні кейси онлайн-редакцій та їх методи підвищення ефективності комунікації в межах колективу та з цільовою аудиторією.

В результаті вивчення дисципліни студенти навчаться визначати доцільність використання того чи іншого комунікаційного каналу відносно цільового призначення та аудиторії; практикуватимуть вміння адаптувати інформацію для передачі цим каналом та використовувати сучасні інформаційні технології для цих цілей.

Проекти студентів