Візуалізація журналістського тексту

Викладачі:

Шевченко Вікторія Едуардівна

Філоненко Данило Валерійович

Вербовий Руслан Миколайович

Курс вивчатиме правила, принципи та техніки підготовки візуального контенту. Візуальний контент розглядається не як допоміжний елемент тексту, а як нова незалежна форма журналістського матеріалу.

Студент отримає знання про візуальні особливості створення тексті різних типів . Результатом курсу буде отримання таких знань:

  • концептуальному мисленню, яке втілюється у проектуванні видань;
  • підвалини знань про побудову видання;
  • ергономічне оформлення видання у відповідності з поставленими завданнями, змістом і привабливістю.
Проекти студентів