Візуальні стратегії

Викладачі:

Фомішина Ольга Валеріївна

Шевченко Вікторія Едуардівна

Мета дисципліни — створення візуальної стратегії роботи з товаром або брендом яка б сприяла комунікації за споживачем та спонуканню його до певної дії. В межах дисципліни студенти вивчають як забезпечити одну з головних умов успішної реалізації проекту — створення його привабливого візуального образу в очах споживача. Розробка якісної візуальної стратегії забезпечує впізнаваність бренду/продукту та підкреслює його конкурентні переваги. Грамотно розроблена система візуальної ідентифікації сприяє формуванню необхідного іміджу, посилює лояльність споживачів та сприяє збільшенню ефективності впровадження будь-яких нових товарів на ринок.

В результаті вивчення дисципліни студенти навчаться генерувати ідеї на основі ключових складників продукту, створювати товарний знак та стилетворчі елементи, розробляти стандарти та рекомендації з використання фірмового стилю, супроводжувати всі етапи впровадження фірмового стилю.

Проекти студентів