Графічна інтерпретація інформації

Викладачі:

Вербовий Руслан Миколайович

Шевченко Вікторія Едуардівна

Навчальний курс «Графічна інтерпретація інформації» направлений на освоєння студентами вмінь візуалізувати дані, створювати зовнішню форму інформаційних продуктів, які б найповніше відповідала змістовому наповненню, застосовувати графічні прийоми й композиційні закони при розробці інфографіки. Студенти вивчають способи інтерпретації інформації, поняття візуалізації даних та інфографіки, різновиди візуалізації даних, риси якісної інфографіки, причини популярності інформаційної графіки та сфери її застосування.

Під час вивчення курсу студенти створюють візуальні оповідання на основі типових схем, з дотриманням вимог до медійних форматів, а також власне інфографічне резюме. Навчальний курс буде цікавий тим студентам, які вже вміють працювати з графікою, знають основи графічного і комунікаційного дизайну та прагнуть навчитися створювати ефективну інфографіку, візуалізацію даних і візуальні історії.

Мета дисципліни — навчити студентів створювати ефективну інформаційну графіку та візуалізувати дані різних видів для медіа.

Практичні навички, які отримує студент:

  • Використовувати на практиці різні способи інтерпретації інформації.
  • Використовувати на практиці різні способи візуалізації даних.
  • Створювати візуальні оповідання для медіа.
  • Створювати ефективну інфографіку різних видів для медіа.
  • Створювати інфографічне резюме.
  • Створювати інфографічний фреймворк.

Навчальний курс стимулює розвиток таких особистих якостей студентів, необхідних для роботи в медіа, як естетична інтуіція, здатність до сприйняття співвідношення різних даних, увага до деталей, здатність до створення образу за словесним описом, вміння передбачати результат, абстрактність, асоціативність і гнучкість мислення.

Роботи студентів